|آرشیو خبرها

نابرابری طبقاتی و خشم متراکم‌شده در جامعه ایران

نابرابری طبقاتی و خشم متراکم‌شده در جامعه ایران

۱۰ مهر ۱۴۰۰

بر این اساس یکی از مهم‌ترین ریشه‌های خشونت در جامعه ایران، نابرابری است و نابرابری جامعه را ملتهب کرده است.جامعه ملتهب هم طبیعی است که رفتاری غیرعقلانی دارد و زمینه‌های خشونت در آن زیاد می شود؛ برای همین است که جامعه شناسان همواره نسبت به این موضوع هشدار می دهند.

ضرورت واگذاری سهام پتروشیمی‌ها به مردم

ضرورت واگذاری سهام پتروشیمی‌ها به مردم

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

این شعار که نفت باید بر سر سفرهای مردم بیاید به این مفهوم است که نفت و گاز و فرآوردهای آن‌ها در زندگی مردم ایران اثرگذار باشند، در بین برقراری “عدالت” در راستای استفاده تمامی مردم ایران از این نعمت خدادادی بسیار مهم است، درواقع تمامی مردم کشور باید از ارزش‌افزوده‌ای حاصل از نفت منتفع شوند.

بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه منطقه آزاد قشم برگزار شد

بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه منطقه آزاد قشم برگزار شد

۲۹ مهر ۱۳۹۹

بیست و چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه سازمان منطقه آزاد قشم با حضور حمیدرضا مومنی رییس هیات مدیره و مدیرعامل، محمدباقر سعادت عضو هیات مدیره و جمعی از معاونین، مدیران و مشاوران این سازمان در محل مرکز بین المللی رشد قشم برگزار شد.