|آرشیو خبرها

ارتقا جایگاه قشم با اجرای پروژه های عمرانی و صنعت نفت

ارتقا جایگاه قشم با اجرای پروژه های عمرانی و صنعت نفت

۰۸ آذر ۱۳۹۹

مصطفی خانزادی سرپرست معاونت فنی و زیربنایی و مهدی رعیتی مدیر نظارت بر عملکرد مناطق آزاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد کشور به همراه محرم بهاروند، معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مدیران این سازمان از محل برخی از پروژه های عمرانی و اقتصادی منطقه آزاد قشم بازدید کردند.