|آرشیو خبرها

تقدیر رییس کمیته امداد امام خمینی(ره)کشور ازمدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی

تقدیر رییس کمیته امداد امام خمینی(ره)کشور ازمدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی

۰۲ مهر ۱۳۹۹

همزمان با بیست وهفتمین روز شهریورماه سال جاری ،طی جلسه نشست هم اندیشی جهت برگزاری مرحله دوم کمک مومنانه ،مومنی مدیرکل کمیته امدادامام خمینی(ره)استان مرکزی بااهدای لوح تقدیر به امضای سیدمرتضی بختیاری رئیس کمیته امدادامام خمینی(ره) کشور از عملکردمحمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی برای شرکت درطرح ملی اطعام مهدوی تقدیربه عمل آورد.