|آرشیو خبرها

به زودی بندری جدید با ظرفیت ۲۰۰ میلیون تن در سواحل مکران ساخته می شود

به زودی بندری جدید با ظرفیت ۲۰۰ میلیون تن در سواحل مکران ساخته می شود

۰۹ دی ۱۳۹۹

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در صورت لزوم حمایت، سازمان بنادر و دریانوردی به مسئولیت خود در قبال صنعت حمل و نقل دریایی به خوبی عمل خواهد کرد و شرایط را برای فعالیت و ادامه حیات سرمایه‌گذاران و اپراتورها در حوزه بندری و دریایی فراهم می کند.