|آرشیو خبرها

رتبه نخست بانک ملی در مدرسه سازی میان بانک ها و موسسات مالی

رتبه نخست بانک ملی در مدرسه سازی میان بانک ها و موسسات مالی

۰۲ خرداد ۱۴۰۱

بانک ملی ایران از بدو تاسیس تاکنون به‌ عنوان نماد شایسته‌ای از اجرای مسئولیت‌های اجتماعی در کشور مطرح و در این زمینه در سال های اخیر با فعالیت و عمل به تمامی تعهدات خود در این امور موجب محرومیت زدایی و توان بخشی اقشار آسیب پذیر در کشور شده است.