|آرشیو خبرها

روند نزولی بازار سرمایه ماندگار نخواهد بود

روند نزولی بازار سرمایه ماندگار نخواهد بود

۰۶ آبان ۱۳۹۹

در چند ماهه پایانی سال، دولت قصد دارد حمایت های خود در جهت رونق در تولید و معیشت مردم‌ را افزایش دهد و در همین راستا چند اقدام مهم در مورد مسکن و سکه و ارز را در دستور کار قرار داد. برای تقویت اقتصاد و بازارسرمایه دولت تصمیم به اعمال مالیات برای بخش های غیرمولد را در دستور کار قرار داده است که این موضوع موجب می شود قشر ضعیف جامعه، دارایی های مازاد خود را به بورس بیاورند تا بازده متناسب را بدست بیاورند.