|آرشیو خبرها

زمان راه اندازی ارز دیجیتالی روسیه تغییر کرد

زمان راه اندازی ارز دیجیتالی روسیه تغییر کرد

۲۳ شهریور ۱۴۰۰

گفته بانک مرکزی روسیه، روبل دیجیتالی باعث نوآوری و رقابت بیشتر در بخش مالی خواهد شد چرا که باعث انتقال سریع تر و اسان تر وجه بین طرفین معامله می شود و پروژه‌های دولتی نیز با برنامه ریزی بهتری انجام می شود.

بانک مرکزی روسیه گروهی از ۱۲ بانک را برای آزمایش روبل دیجیتال تشکیل داد

بانک مرکزی روسیه گروهی از ۱۲ بانک را برای آزمایش روبل دیجیتال تشکیل داد

۰۹ تیر ۱۴۰۰

بانک مرکزی روسیه گفت: اولین گروه آزمایشی برای آزمایش روبل دیجیتال تشکیل شده است. این گروه شامل ۱۲ بانک که تمایل به شرکت در پروژه آزمایشی را اعلام کرده و نامه های مربوطه را به بانک روسیه ارسال کرده اند،‌ می‌شود.