|آرشیو خبرها

جمعیت دبی در سال گذشته ۸.۴ درصد کاهش یافت

جمعیت دبی در سال گذشته ۸.۴ درصد کاهش یافت

۱۱ اسفند ۱۳۹۹

بر اساس برآوردهای S&P ، افت جمعیت قطب تجارت و گردشگری خاورمیانه یعنی دبی در حالی صورت گرفت که ۶ کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس شاهد کاهش ۴ درصدی جمعیت خود بودند.