|آرشیو خبرها

۹ اسفند، آخرین مهلت دستگاه‌ها و بانک‌ها برای ثبت تخصیص اعتبار

۹ اسفند، آخرین مهلت دستگاه‌ها و بانک‌ها برای ثبت تخصیص اعتبار

۰۴ اسفند ۱۴۰۰

خزانه دار کل کشور با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: همه دستگاه‌های اجرایی بدهکار و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (به عنوان دستگاه طلبکار) حداکثر تا نهم اسفندماه ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف همه درخواست‌های اشخاص متقاضی در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه اقدام کنند.