|آرشیو خبرها

صنعت فضایی روی زمین «خاک بازی» است

صنعت فضایی روی زمین «خاک بازی» است

۲۷ آذر ۱۴۰۰

وزیر ارتباطات:
برای توسعه این صنعت تمام ظرفیت‌ها پای کار آمده‌اند و پرتاب ماهواره، تازه شروع این نقشه راه است. صنعت فضایی روی زمین، خاک بازی است و تا زمانی که ماهواره پرتاب نشود نمی‌توان از پیشرفت صحبت کرد.

دیپلماسی اتحادیه اروپا برای مقابله با حملات سایبری چیست؟

دیپلماسی اتحادیه اروپا برای مقابله با حملات سایبری چیست؟

۲۰ آذر ۱۴۰۰

در طی سال‌‌های گذشته، مهم‌‌ترین نگرانی اتحادیه اروپا افزایش رفتارهای مُخرب در فضای سایبری بوده است. مقامات اروپایی استدلال می‌کنند که هدف این رفتار‌‌ها تضعیف یکپارچگی، امنیت و رقابت اقتصادی اتحادیه اروپا با خطر احتمالی افزایش اختلافات داخلی است.