|آرشیو خبرها

حق مسکن کارگران امسال ۵۰ درصد افزایش یافت

حق مسکن کارگران امسال ۵۰ درصد افزایش یافت

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: به همین ترتیب مبلغ کمک هزینه مسکن با ۲۰۰ درصد افزایش به ۳ میلیون ریال ماهانه در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۰ نیز با ۵۰ درصد رشد به چهار میلیون و پانصد هزار ریال ماهانه افزایش یافت .

حق مسکن کارگران هنوز تصویب نشده

حق مسکن کارگران هنوز تصویب نشده

۲۹ فروردین ۱۴۰۰

وزیرکار گفت: بخش مربوط به کمک هزینه مسکن منوط به تایید هیات وزیران است که این پیشنهاد با قید فوریت تقدیم دولت خواهد شد و با تصویب آن افزایش حق مسکن اعمال خواهد شد.

روز سرنوشت ساز برای کارگران

روز سرنوشت ساز برای کارگران

۲۳ اسفند ۱۳۹۹

سومین جلسه دستمزد شورای عالی کار که از ساعاتی دیگر با حضور وزیر کار و نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود.

تاریخ اجرای حق مسکن کارگران از تیر ماه مطابق مصوبه شورای عالی کار نیست

تاریخ اجرای حق مسکن کارگران از تیر ماه مطابق مصوبه شورای عالی کار نیست

۱۲ شهریور ۱۳۹۹

رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار کشور گفت: بحث کارگران حذف ۶۰۰هزارتومان نبود, بحث اصلی این بود که چرا مصوبه ای که به صورت سه جانبه در شورای عالی کار تصویب شده است برای تصویب نهایی باید به دولت برود؟