|آرشیو خبرها

جدال کوه و کارخانه!

جدال کوه و کارخانه!

۰۳ آذر ۱۳۹۹

ادیب زاده از راه اندازی پایگاه باستان شناسی شهر ری خبر داد و اظهار کرد: قطعا با راه اندازی پایگاه باستان شناسی شهرری که پایگاه میراث فرهنگی شهر ری هم هست، هم وزارتخانه و هم اداره کل استان تهران مصمم است اقدامات اساسی از جمله پژوهش های متمرکز، تعیین عرصه، حریم، ثبت و شناسایی آثار تاریخی را در دستور کار قرار دهد و با همکاری خوبی که شورای شهر و شهرداری تا این مرحله داشته، تلاش بر این است که وضعیت این کوه تاریخی را به شکل مناسبی تغییر دهیم اما قرار است مذاکراتی را هم با دادستانی شهر ری درباره آرامستان ابن بابویه و کوه بی بی شهربانو داشته باشیم.