|آرشیو خبرها

شاخص‎های درونی اقتصاد عامل اصلی رشد اقتصادی

شاخص‎های درونی اقتصاد عامل اصلی رشد اقتصادی

۰۷ خرداد ۱۴۰۰

عضو هیات علمی دانشگاه پیامونور استان مرکزی گفت:درهشت‎ سال اخیرحداکثرهمکاری و هماهنگی با آمریکا و غرب برای این که بتوان مناقشات را در سطح جهانی خنثی کرد، صورت گرفته است تا بتوان از این طریق رشد خوبی داشته باشیم اما واقعیت این است که اقتصاد ایران از محل مذاکره بهبود پیدا نمی‎کند بلکه شاخص‌های درونی اقتصاد است که به رشد اقتصادی منجر می‌شود . حال این پرسش مطرح است چرا در هشت سال جنگ با عدم ثبات سیاسی توانستیم به نرخ رشدهای بالایی دست پیدا کنیم اما امروز پس از گذشت چهل سال با وجود مذاکرات با موفقیتی مواجه نیستیم! این مسأله به نکته‌ی مهمی اشاره دارد مبنی بر اینکه رشد اقتصادی ایران و افزایش تولید، تابع عملکرد بیرون از اقتصاد نیست.

چهارمین جشنواره ساخت فیلم‌های ۱۸۰ ثانیه‌ای؛ هنر در خدمت تولید ملی

چهارمین جشنواره ساخت فیلم‌های ۱۸۰ ثانیه‌ای؛ هنر در خدمت تولید ملی

۲۸ مرداد ۱۳۹۹

بدون تردید استفاده از فیلم برای رساندن پیام به مخاطبین در قرن ۲۱ و جولان شبکه‌های اجتماعی ملاحظات خاص خود را دارد. مردم دوست ندارند فیلم‌های بلند و تبلیغاتی ببینند. البته این سخن به معنی آن نیست که فیلم‌های بلند تأثیرگذار نیستند.