|آرشیو خبرها

تولید قارچ ۲۹ درصد افت کرد

تولید قارچ ۲۹ درصد افت کرد

۰۵ آذر ۱۳۹۹

این فعال بخش خصوصی این نکته را نیز مورد اشاره قرار داد که در روزهای اخیر افت کیفیت کود مرغی موجب شده بازده تولید قارچ تا ۲۰ درصد کاهش یابد.

با کاهش تقاضا تولید قارچ ۲۰ درصد افت کرد

با کاهش تقاضا تولید قارچ ۲۰ درصد افت کرد

۰۶ مهر ۱۳۹۹

عضو هیئت مدیره انجمن پرورش‌دهندگان قارچ گفت: به دلیل کمبود، کود تقلبی می فروشند و یا مواد دیگری به آن اضافه می‌کنند در نتیجه کامپوست‌هایی که اکنون تولید می‌شود، کیفیت خوبی ندارد و راندمان تولید را کاهش خواهند داد.