|آرشیو خبرها

رنو ۱۷۰۰ کارگر را اخراج می کند

رنو ۱۷۰۰ کارگر را اخراج می کند

۱۸ آذر ۱۴۰۰

درحالی که شرکت رنو در سال ۲۰۲۰ اعلام کرده بود ۲۶۰۰ فرصت شغلی را برای کاهش هزینه ها کاهش می دهد، اکنون قصد دارد، تعداد۱۷۰۰ نفر دیگر را اخراج کند.