|آرشیو خبرها

ایران درمحاصره ۲۷۰ میلیون هکتار کانون گردو خاک

ایران درمحاصره ۲۷۰ میلیون هکتار کانون گردو خاک

۲۷ فروردین ۱۴۰۱

عضو انجمن آمایش سرزمین ایران در گفتگو با جهان اقتصاد هشدار داد:
درحال حاضر ایران درمحاصره ۲۷۰ میلیون هکتار کانون گردو خاک است که اکثرا سمی هستند و بسیار خطرناک است که روند بلند مدت آلودگی هوا در اثر ریز گردها و گردو غبار را به وجود آورده است.

لزوم چرخش از «مدیریت عرضه» آب به سمت «مدیریت تقاضا»

لزوم چرخش از «مدیریت عرضه» آب به سمت «مدیریت تقاضا»

۲۱ مرداد ۱۳۹۹

این کارشناس حوزه آب اظهار کرد: ضمن اینکه چیزی که در مسائل آبی مهم است، این است که باید روی مدیریت حوضه ای آب تاکید شود، یعنی قانون جامع آب باید به این بپردازد که تمرکز آن از حالت استانی، به سیستم مدیریت حوضه ای برگردد، سیستم ارزش و قیمت گذاری آب تعیین شود و موارد دیگری که در مسائل حقوقی در حوزه آب وجود دارد، حل و فصل شود.