یکشنبه 13 اسفند، 1402

آرشیو برچسب: بیمه دوران خدمت وظیفه عمومی


نحوه احتساب بیمه دوران خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان تأمین اجتماعی مشخص شد

19:30:00 1402-08-28

نمایندگان مردم در مجلس نحوه احتساب بیمه دوران خدمت وظیفه عمومی بیمه شدگان تأمین اجتماعی را مشخص و سهم دولت بابت هزینه کارفرمایی را تعیین کردند.

JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |