|آرشیو خبرها

تسهیل در فرآیند صدور، فروش و ارائه مشاوره در بستر آنلاین از اهداف بیمه سامان

تسهیل در فرآیند صدور، فروش و ارائه مشاوره در بستر آنلاین از اهداف بیمه سامان

۰۶ مرداد ۱۴۰۱

مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه سامان، فروش بیمه نامه های خرد مسکونی و غیرصنعتی را استراتژی مهم شرکت متبوع خود عنوان کرد که تمامی برنامه ریزی ها و اقداماتی مانند تسهیل در فرآیند صدور، فروش آنلاین بیمه نامه، ، تسهیل در نحوه وصول حق بیمه و ارائه مشاوره در بستر آنلاین بیمه سامان بر همین پایه شکل گرفته است.

برگزاری آموزش آنلاین پیشگیری و ایمنی در شعبه شمیران بیمه ایران

برگزاری آموزش آنلاین پیشگیری و ایمنی در شعبه شمیران بیمه ایران

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

برنامه آموزش آنلاین پیشگیری ، تجهیزات و ایمنی و راهکارهای کاهش خسارات ناشی از آتش سوزی وحریق با حضورحسین قربانی سرپرست معاونت بیمه های آتش سوزی، محمد بهرامی نوکندی سرپرست شعبه شمیران ، حمید رضا رضائی نیا رئیس اداره کل نظارت بر خسارت بیمه های آتش سوزی، شورای راهبردی نمایندگان شعبه ممتاز شمیران و با همکاری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران منطقه ۳ عملیاتی تهران بزرگ در شعبه شمیران بیمه ایران برگزار شد.