|آرشیو خبرها

نرخ رشد نقدینگی ۴۰.۵ درصد بیشتر شد

نرخ رشد نقدینگی ۴۰.۵ درصد بیشتر شد

۰۳ بهمن ۱۴۰۰

مدیراداره ارزیابی سلامت نظام بانکی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بخش اقتصادی در درگاه بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به میزان ۴۰.۵ درصد و نسبت به اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ درصد رشد داشته است.

امروز، مهلت تقاضای تسویه بدهی بانکی به پایان می رسد

امروز، مهلت تقاضای تسویه بدهی بانکی به پایان می رسد

۳۰ آذر ۱۳۹۹

مهلت درنظر گرفته شده برای اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته بودند از این قانون استفاده کنند، برای تسلیم درخواست خود به موسسات اعتباری تا پایان امروز است. همچنین‌، مهلت موسسات اعتباری برای محاسبه مانده بدهی مشتری طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی تا بهمن ماه سال جاری خواهد بود.