|آرشیو خبرها

چرا روغن در بازار گران شد

چرا روغن در بازار گران شد

۱۲ آبان ۱۳۹۹

مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش بی سابقه قیمت جهانی روغن خام افزود: طی دو – سه ماه اخیر قیمت جهانی روغن خام به شدت افزایش یافته است و قیمت جهانی روغن خام از هر تن ۷۳۵ یورو به هر تن ۹۲۵ یورو افزایش یافته است.