|آرشیو خبرها

گردشگری در کویر میان حصار بی‌توجهی‏ ها

گردشگری در کویر میان حصار بی‌توجهی‏ ها

۰۴ دی ۱۴۰۰

کارشناس محیط زیست و توسعه پایدار در گفتگو با جهان اقتصاد:
به بحث گردشگری در کویر باید بها داده شود و نباید بر طبل نابودی منابع آبی، اکوسیستم و محیط زیست بکوبیم.