|آرشیو خبرها

سازماندهی و مدیریت اقتصاد زعفران مورد بررسی قرار گرفت

سازماندهی و مدیریت اقتصاد زعفران مورد بررسی قرار گرفت

۰۵ مهر ۱۳۹۹

در پنجمین نشست اندیشه ورزی اداره کل امور اقتصادی و دارایی ساماندهی و مدیریت اقتصاد زعفران با بررسی مسئله تعهد عرضه صادر کنندگان و هم اندیشی و تصمیم سازی در حوزه های مرتبط با مالیات و سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی و کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.