|آرشیو خبرها

تقویت فعالیت تجاری اروپا در ماه آگوست

تقویت فعالیت تجاری اروپا در ماه آگوست

۰۲ شهریور ۱۴۰۰

شاخص کامپوزیت مدیران خرید (پی‌ام‌آی) آی‌اچ‌اس مارکیت منطقه یورو که فعالیت‌های تولیدی و خدماتی این منطقه را نشان می‌دهد در ماه آگوست از ۶۰.۲ واحد به ۵۹.۵ واحد کاهش یافت.

روند بازگشت اقتصاد اروپا تا سال ۲۰۲۲ ادامه دارد

روند بازگشت اقتصاد اروپا تا سال ۲۰۲۲ ادامه دارد

۲۱ بهمن ۱۳۹۹

دامبرووسکی که بر اقتصاد و تجارت اتحادیه اروپا نظارت دارد، گفت روند رشد اقتصاد اروپا کندتر است چون مقامات بهداشتی دیرتر از آمریکا و انگلیس استفاده عمومی از واکسن را تایید کردندو این تاخیر به معنای ادامه قرنطینه‌هایی است که اقتصاد را فلج کرده‌اند.