|آرشیو خبرها

اختصاص ارز گوشی آیفون به واردات خودرو

اختصاص ارز گوشی آیفون به واردات خودرو

۰۷ خرداد ۱۴۰۱

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: رئیس سازمان توسعه و تجارت تأکید کردند که ارز ترجیحی ما به گوشی آیفون اختصاص پیدا کرده بود و واردکنندگان بدون توجه ارز ترجیحی موبایل را با ارز آزاد می‌فروختند؛ بنابراین به‌جاست که ارز این بخش را به واردات خودرو اختصاص بدهند.