|آرشیو خبرها

ارزش دلار در مقابل بیشتر ارزها افت کرد

ارزش دلار در مقابل بیشتر ارزها افت کرد

۲۸ بهمن ۱۳۹۹

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۳۲ واحد بسته شد.

ارزش دلار نسبت به روز قبل کمی افت کرد

ارزش دلار نسبت به روز قبل کمی افت کرد

۱۶ بهمن ۱۳۹۹

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۸ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۱.۱۳۲ واحد بسته شد.

ارزش دلار در بازارهای جهانی ثابت ماند

ارزش دلار در بازارهای جهانی ثابت ماند

۳۰ دی ۱۳۹۹

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۷۷۳ واحد بسته شد.

پوند بیشترین پیشروی را در مقابل دلار داشت

پوند بیشترین پیشروی را در مقابل دلار داشت

۲۴ دی ۱۳۹۹

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۲۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۲۵۲ واحد بسته شد.

دلار در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافت

دلار در بازارهای جهانی اندکی کاهش یافت

۲۱ دی ۱۳۹۹

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۷ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۰۲۳ واحد بسته شد.

دلار ۰.۱۴ درصد از سایر ارزها سبقت گرفت

دلار ۰.۱۴ درصد از سایر ارزها سبقت گرفت

۱۸ دی ۱۳۹۹

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۴ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۸۹.۵۳۲ واحد بسته شد.

افت دلار برای سومین بار متوالی

افت دلار برای سومین بار متوالی

۱۱ دی ۱۳۹۹

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۳۱ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۸۹.۶۷۲ واحد بسته شد.

ارزش دلار در معاملات جهانی به ثبات رسید

ارزش دلار در معاملات جهانی به ثبات رسید

۰۷ دی ۱۳۹۹

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۲۵ واحد بسته شد.

شاخص دلار اندکی رشد کرد

شاخص دلار اندکی رشد کرد

۰۶ دی ۱۳۹۹

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۰۵ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۰.۲۵ واحد بسته شد.