|آرشیو خبرها

بازسازی ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده درون شهری

بازسازی ۲۰۰۰ دستگاه اتوبوس فرسوده درون شهری

۲۴ مهر ۱۳۹۹

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح مهمترین چالش های بازسازی ناوگان حمل ونقل وعمومی درون شهری وبرون شهری از اتخاذ تصمیماتی برای بازسازی ۲ هزار دستگاه اتوبوس درون شهری خبر داد.