|آرشیو خبرها

سرعت سرسام آور سقوط ارزش تسهیلات مسکن

سرعت سرسام آور سقوط ارزش تسهیلات مسکن

۲۴ آبان ۱۳۹۹

مشکل مسکن در شرایط فعلی شبیه بیماری است که قند خون، اوره، چربی خون، مشکل ریه، عروق قلبی، بینایی و … دارد، لذا تحت نظر چندین پزشک است و اگر هر کدام از بیماری ها نادیده گرفته شود، بیمار دچار مرگ می شود. در این وضعیت باید بیمار به یک وضعیت ثبات برسد، بعد بگوییم مثلا مواظب قند خونش باشد. مسکن هم الان دچار یک بیماری و سرطانی شده که با یک درمان و قرص، این مشکل درمان نمی شود