|آرشیو خبرها

نقش آمار در اقتصاد کلان؛نرده‌های حفاظ

نقش آمار در اقتصاد کلان؛نرده‌های حفاظ

۰۷ مهر ۱۴۰۰

امروزه تقریبا تمام ساختمان شهرهای کشور و بخشی از روستاها از راهکار و تجهیزات مختلف امنیتی استفاده می‌نمایند و استفاده از نرده‌های حفاظ پنجره‌ها در اکثر شهرهای کشور غیر از طبقات اول به طبقات دوم نیز در حال گسترش است. باید قبول کرد گسترش استفاده از راهکارها و سیستم‌های مختلف امنیتی ناشی از احساس ناامنی در جامعه حکایت دارد و علت احساس ناامنی در جامعه از کجا نشات می‌گیرد .

ابهام آفرینی در آشفته بازار مسکن

ابهام آفرینی در آشفته بازار مسکن

۲۲ آذر ۱۳۹۹

وی با تاکید بر اینکه شما چگونه می توانید یک مسیر را اصلاح کنید، بدون اینکه ارزیابی درستی از واقعیت داشته باشید و براساس آن ارزیابی، راه حل ها را ارائه دهید؟ اضافه کرد: برخی از مسئولان فکر می کنند با عدم شفافیت یا کتمان واقعیت ها می توان به بهبود بازارها کمک کرد. در حالی که بازارها هر چه شفاف تر باشند، بهتر کار می کنند. رمز افزایش کارایی بازارها هم همین است که بتوانند اطلاعات درست را منتقل کنند و این باعث کارایی بهتر بازار می شود.