|آرشیو خبرها

آمایش سرزمینی حلقه مفقوده طرح انتقال آب خلیج‌فارس

آمایش سرزمینی حلقه مفقوده طرح انتقال آب خلیج‌فارس

۲۵ آبان ۱۳۹۹

قنادی اسلامی توصیح داد: حالا اگر این تاسیسات در قسمت شرق خلیج فارس یعنی در نزدیکی دریای عمان ایجاد می شد، مشکل زمان بازچرخانی آب کمتر بود و هنگام تزریق آب پساب شور حاصل از سامانه های اسمز معکوس اثرات بسیار کمتری بر محیط زیست ایجاد می کرد.