کد خبر: 12458
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴

P/E بازار سهام پس از کاهش نرخ سود بانکی

P/E بازار سهام پس از کاهش نرخ سود بانکی

مالمیر :

نرخ سود بانکی هنوز دستوری است

از طرفی دیگر همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات بانکها نیز کاهش می‌یابد که در پایین آمدن هزینه تامین مالی بنگاهها اثر مثبت دارد که در مجموع بر سودآوری شرکتها و افزایش قیمت سهام آنها در بورس اثرگذار خواهد بود و موجب جذب نقدینگی جدید در بازار می‌شود.معاون ناشران و اعضا بورس گفت: در صورتی که همگام با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاه ها نیز کم شود، در میان مدت نقدینگی جذب بازار سرمایه خواهد شد.امیرحمزه مالمیر در این خصوص گفت: زمانی که نرخ سود سپرده های بانکی کاهش می‌یابد به صورت تئوریک باید P/E بازار سرمایه افزایش پیدا کند.معاون ناشران و اعضا بورس اوراق بهادار تهران افزود: از طرفی دیگر همزمان با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ تسهیلات بانکها نیز کاهش می‌یابد که در پایین آمدن هزینه تامین مالی بنگاهها اثر مثبت دارد که در مجموع بر سودآوری شرکتها و افزایش قیمت سهام آنها در بورس اثرگذار خواهد بود و موجب جذب نقدینگی جدید در بازار می‌شود.

وی در خصوص چرایی عدم تاثیر پذیری معاملات بورس از کاهش نرخ سود بانکی اذعان داشت: اعتقاد بازار بر این است که نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود، بعلاوه این که هنوز کاهش این نرخ عملی نشده است.مالمیر گفت: تا زمانی که موسسات مالی و اعتباری در بازار با نرخ‌های متفاوت و بالایی جذب سپرده و نقدینگی می‌کنند، قاعدتا بانکها امکان این که بخواهند نرخ سود 20 درصدی را اعمال کنند وجود ندارد.