شنبه 05 اسفند، 1402

کدخبر: 10158 12:50 1402/09/12

برگزیده مسابقات ملی مهارت یک برند ملی است

برگزیده مسابقات ملی مهارت یک برند ملی است

این روزها نان، گرم تر و خوش بافت تر از گذشته در کانون توجه افکار عمومی و رسانه ها قرار گرفته است. روشن شدن تنور رویدادهای فرهنگی برای مهم‌ترین ماده غذایی سبد خانوار ایرانی، در اکثر استان‌ها بارقه امید را برای افزایش کیفیت نان فراهم ساخته است، رویدادهای فرهنگی همچون جشنواره ملی نان کرمان ، جشنواره نان خوزستان، جشنواره نان کامل البرز و همایش‌های مشابه در خوزستان و قم، اراک و سایر شهرها، پویش‌های مستمر و به هم پیوسته‌ای می‌باشند که از شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سرچشمه می‌گیرند.

اما اتفاق خوشايند و همهپسند ديگري که رويکرد علمي و کاربردي دارد، برگزاري دومين دوره مسابقات ملي مهارت پخت نانهاي حجيم و نيمهحجيم بود که نانوايان جوان کشور به مدت سه روز در آکادمي ملي نان در بخشهاي شيرمال، کروسان، گاتا و سيميت با هم به رقابت پرداختند تا نفر اول مجموع دو دوره به عنوان نماينده ايران در مسابقات جهاني مهارت پخت نان که در شهر ليون فرانسه برگزار خواهد شد، با نمايندگان ديگر کشورها به رقابت بپردازد.

 

اما اولين و راهبرديترين سوال در آستانه ورود به عرصه رقابت جهاني که 57 دوره از آن گذشته است، چيست؟

آيا اين اولين حضور جهاني ، يک ورود واقعي و دائمي براي کسب يک جايگاه مناسب در عرصه بينالمللي است يا تنها يک ورود نمايشي است؟

 چه اندازه براي سازمان متولي، اين حضور اهميت دارد؟ نگرش سازمان متولي به اين رويداد مهم مهارتي جهاني چيست؟

 دستگاههاي متولي چه اندازه براي حضور با کيفيت نماينده ايران، وقت، انرژي و تمرکز خواهند گذاشت؟

هرچند دومين دوره مسابقات ملي مهارت پخت نان با معرفي نانوايي برگزيده به پايان رسيد اما اين اختتاميه، آغازي پرفراز و نشيب و ماجراجويانه، هم براي فرد منتخب و هم براي دستگاههاي متولي است. بي شک، ميز و تنور نان تا مسابقات جهاني ليون فرانسه برجا و روشن خواهند ماند.

 

از امروز برگزيده مسابقات ملي مهارت پخت نان، يک برند ملي محسوب ميشود چرا که او با پرچم، نماد و نام ايران به عرصه مسابقات بينالمللي ميرود. از امروز او نيازمند حمايت و هدايت همه متوليان دولتي و غير دولتي زنجيره گندم، آرد و نان است.

 

بدون ترديد، شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، کانون هماهنگي دانش، صنعت و بازار زنجيره گندم، آرد و نان، آکادمي ملي نان و ساير دستگاهها و تشکلهاي مرتبط، ميبايست براي هماهنگي و همافزايي بيشتر، «ميز نان» را راهاندازي کنند تا با تدوين برنامهاي مدون، که در آن چشماندازها و مأموريتهاي مسابقات ملي مهارت بيان شده، شرح وظايف هر دستگاه و تشکل را تعيين و ابلاغ نمايند. اينکه چگونه سالانه حضور با کيفيت و تأثيرگذار در مسابقات جهاني مهارت داشته باشيم و حتي فراتر از آن در چشم انداز، ميزباني مسابقات جهاني مهارت پخت نان را در ايران تدارک ببينيم.

 

«ميز نان» ميبايست اين مجموعه را هدايت و نظارت کند، محدوديتها، چالشها و نيازها را رفع نمايد و به هدايت و حمايت از برگزيده مسابقات مهارت ملي بپردازد و ابزار، دانش، تکنولوژي و تکنيک روز دنيا را براي نماينده منتخب ايران فراهم سازد، چرا که هر لحظه دانش جديدي ميآيد و هر لحظه ترکيب و ترتيب مواد اوليه دستخوش تغيير ميشود و اگرمطالعات و شناخت و دانش نماينده ايران بهروز نشود، در عرصه بينالمللي نميتوانيم موفقيت خود را حفظ کرده و ارتقاء دهيم.

 

اين برنامه مدون ميتواند شامل حمايتهاي همه جانبه، اختصاص بودجه، تقويم همايشها و جشنوارهها و همچنين فراهمسازي ابزار، تکنولوژي و دانش روز در اين بخش باشد.

اما چرا فرد برگزيده مسابقات ملي مهارت که بعد از اختتاميه، يک برند ملي و يک سيستم ياد گيرنده محسوب ميشود را نبايد تنها گذاشت و فراموش کرد؟ 

 

بديهي است مسابقات ملي يا بينالمللي مهارت، عرصه و عرضه دانش است. و دانش يعني قدرت و از سويي مهارت، اکتسابي است و براي کسب مهارت، نيازمند خلاقيت و کارآفريني هستيم.

 

عنصرکليدي يک کارآفرين، خلاقيت است. فردي که در مسابقات ملي مهارت برگزيده ميشود و صاحب نام و عنوان و برند ملي ميشود، شناخته شده و از جايگاه ارزشمندي برخوردار خواهد شد، جايگاهي که آن را از تجربه، تخصص، خلاقيت و سرعت عمل خود به دست آورده است، خلاقيتي که نه کپي ميشود و نه ذخيره ميگردد و نه جانشيني دارد.

 

امتداد مسيرخلاقيت به نوآوري ختم ميشود. نوآوري نيازمند مهارت است و مهارت به دو شيوه کسب ميشود: يا دانش و مهارت نظري است که با مطالعه به دست ميآيد و يا مهارت عملي و تجربي است و شما آنچه را که در ذهن داريد، بر روي مواد اوليه، سرمايه و نيروي کار، عملياتي  ميکنيد.

 

در مسابقات مهارت، آنچه که شما را برگزيده و خاص ميکند، هوش، فرصتشناسي و ايدهپردازي است که از خلاقيت بر ميخيزد و آدم خلاق هم از حسگرها و حواس پنجگانه خود در مقايسه با ديگران بهينه استفاده ميکند.

 

برگزيده مسابقات ملي مهارت، کارآفرين است چرا که محصولي را ميآفريند که ويژگي خاص و منحصر به خودش را دارد.

 

برگزيده مسابقات ملي مهارت براي حفظ و توسعه خود، نيازمند دانش، تکنولوژي، تکنيک، روش و ابزار روز دنياست تا در عرصه رقابت بينالمللي با کيفيت ظاهر شود و با کيفيت باقي بماند.

 

رهاورد مسابقات محلي، استاني، ملي و بينالمللي مهارت، «ارتقاي کيفيت» و تنوع محصول است چرا که در اين عرصهها، دانش تبادل و منتقل ميشود.

 

بخش مهم ديگر اهداف برگزاري مسابقات ملي مهارت توليد انبوه از يک برند کيفي است و دولت با حمايت و هدايت از افراد برگزيده، «دانش فردي» آنها را به «دانش همگاني» منتقل ميکند.

 

در مجموع، آنچه که از توسعه و گسترش مسابقات ملي مهارت در حوزههاي مختلف ميتوان انتظار داشت، رقابت، برندسازي، ارتقاي کيفيت ، همگاني کردن دانش مربوطه، توليد انبوه و تجاريسازي توليد و اشتغال، کاهش هزينه و افزايش بهرهوري و... است، انتظاري که با وجود جوانان با دانش، پرانگيزه، تلاشگر، پويا و خلاق که در حوزه نان با عشق و علاقه کار ميکنند، تحقق آن دور از دسترسي نيست.

 

 فريدون اميريان - مدرس دانشگاه و تحليل گر اقتصاد سياسي

 

 

برچسب: فريدون اميريان ، مسابقات ملي مهارتhttps://jahaneghtesad.com/direct/10158


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |