شنبه 30 تیر، 1403

کدخبر: 2515 10:44 1402/02/26

برگزاری نشست گذر از تابستان برای تامین آب شرب پایدار در آبفای استان اصفهان

دسته‌بندی: استان‌ها ، آب و برق ، جامعه

برگزاری نشست گذر از تابستان برای تامین آب شرب پایدار در آبفای استان اصفهان

دسته‌بندی: استان‌ها ، آب و برق ، جامعه

با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری و مدیران مدیریت بحران دستگاه های اجرایی استان، نشست گذر از تابستان برای تامین آب شرب پایدار و تدوین طرح خطر پذیری استان در آبفای استان اصفهان برگزار شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری در این نشست با اشاره به طرح تدوين برنامه کاهش خطر حوادث و سوانح و برنامه آمادگي و پاسخ استان اصفهان در مقابله با وقوع حوادث اعلام کرد: همه دستگاه های اجرایی و نهادهای نظامی و انتظامی مطابق با ماده 4 قانون جامع مدیریت بحران کشور باید در راستای سند راهبرد ملی مدیریت بحران ، برنامه هایی در جهت کاهش خطر حوادث و سوانح، آمادگی و پاسخ ، بازسازی و بازتوانی و کاهش خطر، تدوین کنند.

منصور شیشه فروش با بیان اینکه بیش از 55 حادثه غیر مترقبه در کشور شناسایی شده است اعلام کرد: از این تعداد حوادث غیر مترقبه احتمال وقوع حدود 42 حادثه در استان اصفهان وجود دارد، بر این اساس مدیران بحران تمام دستگاه ها در استان اصفهان موظف به آموزش نیروهای خود درمقابله با حوادث غیر مترقبه هستند و همچنین باید پیوست کاهش خطر پذیری را برای طرح های توسعه ای خود تدوین نمایند.

وی با اشاره به برنامه استاني کاهش خطر حوادث و سوانح اعلام کرد: این برنامه سندي است كه اداره كل مديريت بحران استان با رعايت قوانين و مقررات و با مشاركت كليه دستگاه هاي مسئول موضوع ماده (2) اين قانون در استان، بر اساس برنامه ملي كاهش خطر حوادث و سوانح تهیه مي شود، بطوریکه شناخت مخاطرات، آسيب پذيري ها، ظرفيت ها و راهکارهای كاهش خطر استان را در برمي گيرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همه دستگاه ها را ملزم به همکاری با آبفای استان اصفهان در راستای گذر ازتابستان و تامین پایدار آب شرب نمود و تصریح کرد: آبفای استان اصفهان باید برنامه ای در راستای تامین پایدار و مصرف بهینه آب شرب خانگی ، صنعتی و اداری تدوین کند و همه دستگاه ها نیز ملزم به همکاری با آبفای استان اصفهان برای تامین آب شرب در فصل گرم هستند.

وی نظارت برکیفیت آب شرب در تابستان تاکید کرد و اظهار داشت: دستگاه های نظارتی همچنان موظف بر نظارت مستمر بر کیفیت آب شرب درسطح استان اصفهان هستند.

در ادامه این نشست معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفای استان اصفهان به منابع تامین کننده آب شرب در سطح استان اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: طی سال های اخیر به رغم افزایش متقاضیان آب شرب در سطح شهرها و روستاهای استان متاسفانه با محدودیت منابع آب های سطحی و زیر زمینی مواجه بوده ایم.

مجتبی قبادیان به مقایسه حجم آب تولیدی در سال 1400 نسبت به 1401 پرداخت و اظهار داشت: در سال 1400 میزان حجم آب تولیدی 13 هزار و 500 لیتر درثانیه بوده در حالیکه این رقم در سال 1401 به 12 هزار و 500 لیتر درثانیه کاهش یافت.

وی در مدار قرار گرفتن سامانه دوم آبرسانی را در اصفهان ضروری برشمرد و اظهار داشت: هم اکنون تامین آب شرب 100 شهر وهزار روستا در استان اصفهان در دستور کار آبفا قرار دارد این درحالیست که در حال حاضر89 درصدآب شرب جمعیت استان از طریق تونل اشترجان تامین می شود و برای دسترسی پایدار و مقابله با حوادث غیر مترقبه در مدار قرار گرفتن سامانه دوم آبرسانی در استان اصفهان ضروری به نظر می رسد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری آبفای استان اصفهان با اشاره به کمبود آب شرب در پیک مصرف 1401 گفت: در خرداد و تیر ماه سال 1401 حدود 2.5 مترمکعب بر ثانیه با کمبود آب شرب در سطح استان مواجه بودیم که برای مقابله با این چالش در فصل تابستان جاری راه اندازی سامانه دوم آبرسانی ضروری است.

 

برچسب: جهان اقتصاد ، آب شرب ، آبرسانی ، استانداری اصفهان ، مدیریت بحران ، اخبار روز ، آبفا ، منصور شیشه فروش ، مجتبی قبادیانhttps://jahaneghtesad.com/direct/2515


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |