سه شنبه 16 خرداد، 1402

کدخبر: 7911 15:52:18 1393-09-19
40 درصد مردم جهان پوشش بهداشتي ندارند

40 درصد مردم جهان پوشش بهداشتي ندارند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
40 درصد مردم جهان پوشش بهداشتي ندارند

40 درصد مردم جهان پوشش بهداشتي ندارند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

‏سازمان جهاني کار با تاکيد بر بروز بحران حفاظت از سلامت در کشورها

و افت خدمات بهداشتي اعلام کرد: دستيابي به توسعه و شغل پايدار بدون سرمايه گذاري در سلامت افراد، غيرممکن است.‏
سازمان جهاني کار در تازه ترين گزارش خود درباره بحران حفاظت از سلامت جهاني اعلام کرد: تقريبا 40 درصد از جمعيت جهان بدون هيچگونه پوشش حمايتي در زمينه سلامت اجتماعي زندگي مي کنند.‏
مطالعه جديد سازمان بين المللي کار نشان مي دهد شکاف پوشش بهداشتي از جمله بزرگترين مسائل در برخي مناطق جهان است. در 44 کشور غرب آفريقا تا 80 درصد افراد از هيچگونه پوشش بيمه اي و حمايتي برخوردار نيستند که نتيجه آن محروميت از حق بهداشت است. برخي از اين کشورها بورکينافاسو، کامرون، گينه و سيرالئون هستند.‏
بررسي مقابله با بحران جهاني بهداشت نشان مي دهد که اين شکاف عمده در ارائه حمايت هاي بهداشتي در آسيا نيز وجود دارد. به عنوان نمونه در هندوستان بيش از 80 درصد جمعيت فاقد  پوشش هاي حفاظت از سلامت هستند. در اين گروه مي توان از برخي ديگر از کشورها از جمله آذربايجان، بنگلادش، هائيتي، هندوراس و نپال نيز نام برد.‏
سازمان جهاني کار معتقد است حفاظت از سلامت جهاني، کليد مبارزه با فقر، کاهش نابرابري و توسعه رشد اقتصادي در کشورها است. دستيابي به توسعه پايدار به همراه شغل مناسب و معقول براي همه، نياز به سرمايه گذاري در حفاظت از سلامت افراد دارد.‏
مطالعه اخير سازمان بين المللي کار در بخش موانع ايجاد پوشش هاي بهداشتي نشان مي دهد که با وجود فقر بالا در برخي کشورها، هزينه هاي دستيابي به خدمات بهداشت خصوصي به عنوان يک مانع براي دسترسي جامعه به مراقبت هاي بهداشتي است.‏
يکي ديگر از عوامل عمده که منجر به بحران بهداشت جهاني مي شود، کمبود افرادي است که در بخش ارائه خدمات بهداشتي فعاليت دارند. سازمان بين المللي کار تخمين مي زند که 10.3 ميليون بهورز جديد براي رفع شکاف فعلي و اطمينان از مراقبت هاي بهداشتي در سطح جهان مورد نياز است.‏
در کشورهايي مانند هائيتي، نيجر، سنگال و سيرالئون به ازاء هر 10 هزارنفر 5 بهورز و يا حتي کمتر از آن وجود دارد در صورتي که اين تعداد در کشوري مانند فنلاند 269 بهورز براي 10 هزارنفر جمعيت است.‏
بر پايه گزارش سازمان جهاني کار، 56 درصد مناطق روستايي جهان بدون پوشش هاي حفاظت از بهداشت هستند که در شهرها اين آمار 22 درصد جمعيت شهري را شامل مي شود. در حال حاضر، بالاترين نابرابري و تفاوت در ارائه پوشش هاي بهداشتي بين مناطق شهري و روستايي در آفريقا، آسيا و اقيانوسيه وجود دارد.‏
همچنين اعمال سياست هاي تثبيت مالي در کشورها و توقف افزايش دستمزدها باعث تاثير منفي بر استفاده افراد از پوشش هاي بهداشتي مي شود. در عين حال، سرمايه گذاري در سيستم هاي بهداشتي منجر به رشد پايدار اقتصادي، افزايش بهره وري و تندرستي براي جمعيت کشورهايي مانند بنين، گابن، چين، فيليپين و ايالات متحده آمريکا شده است.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |