کد خبر: 11475
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۴

۳۴۰ هزار شهروند منطقه ۲۰ با اهداف تفکیک پسماند آشنا شدند

۳۴۰ هزار شهروند منطقه ۲۰ با اهداف تفکیک پسماند آشنا شدند

قائم مقام شهردار منطقه 20 گفت:با اجرای طرح جامع تفکیک پسماند ازمبدا در سال گذشته 70 هزار شهروند تحت آموزش قرار گرفتند و این در حالی است که طی سال های اخیر 340 هزار شهروند با این طرح زیست محیطی آشنا شده اند.اصغر عطائی افزود: مراجعه حضوری به درب منازل شهروندان و دریافت پسماندهای خشک از آنها، موثرترین روش برای تفکیک پسماندهای خانگی است که بر این اساس طرح جامع مدیریت پسماند، از سال گذشته در این منطقه جنوبی آغاز شده است.