کد خبر: 5749
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۳

۱۰ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند

۱۰ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می‌کنند

گروه امورزیربنایی: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امروزه ۷۲ درصد از جمعیت ایران در شهرها زندگی می‌کنند، گفت: ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در بافت فرسوده سکونت دارند‎.‎

سیدمحمد پژمان در مراسم روز جهانی اسکان بشر با اشاره به اینکه امروزه بالغ بر ۶۰ درصد جمعیت جهان در شهرها سکونت دارند، گفت: مهمترین مرکز فعالیت های اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی در شهرها است و همه فعالیت‌های مورد نیاز جوامع بشری در شهرها انجام می‌گیرد‎.‎
وی با بیان اینکه در چهار دهه، ۳۰ درصد از جمعیت ایران در شهرها و ۷۰ درصد در روستاها زندگی می کردند، افزود: در حال حاضر ۲۸ درصد از جمعیت کشور در روستاها و ۷۲ درصد در شهرها سکونت دارند‎.‎
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا انتظارات از جوامع شهری در شرایط مناسب به اجرا برسد و از ایجاد سکونت‌گاه‌های غیررسمی جلوگیری شود‎.‎
پژمان با تاکید بر اینکه بافت فرسوده در ساماندهی سکونت‌گاه‌های غیررسمی از اولویت های دولت است، ادامه داد: امروز با عنوان روز جهانی اسکان بشر از سوی سازمان ملل متحد انتخاب شده تا صدای ساکنان این مناطق را بشنویم و تلاش کنیم تا آسیب‌های محیطی و اقتصادی و اجتماعی در این مناطق اصلاح شود‎.‎
معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: در حال حاضر ۱۰ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می کنند که ۲٫۸ میلیون خانوار در ۲٫۶ میلیون واحد مسکونی یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی ساکن هستند‎.‎