سه شنبه 16 خرداد، 1402

کدخبر: 7885 15:18:27 1393-09-18
وظیفه دولت در مقابله با فساد سنگین تر از قوه های دیگر است

وظیفه دولت در مقابله با فساد سنگین تر از قوه های دیگر است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
وظیفه دولت در مقابله با فساد سنگین تر از قوه های دیگر است

وظیفه دولت در مقابله با فساد سنگین تر از قوه های دیگر است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

رویا ایلکا: طرح مبارزه با فساد،

‎ ‎یکی از پرسر‎ ‎و‎ ‎صد‎ ‎ترین موضوعاتی بود که طی سال های اخیر‎ ‎توجه همه آحاد جامعه را به خود جلب کرده است وموضوع مبارزه بافساد  درهرمحفلی مورد بحث قراردارد.‏‎ ‎
خبرنگار جهان اقتصاد در این خصوص با محمدرضا دعایی حقوقدان ومدرس دانشگاه گفت وگویی انجام داده است.‏
- باتوجه به اینکه مبارزه بامفاسد اقتصادی یکی از مهمترین موضوعات جامعه می باشد؛ قوای سه گانه دارای چه وظایفی هستند ؟ ‏
در پاسخ به این سوال در خصوص قوه مقننه باید گفت انصافا قانون اساسی در نظارت قوه مقننه نسبت به مجری؛ نکات مهمی را پیش بینی کرده است. بنابراین اگرهریک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت هایی را که قانون اساسی برعهده آنان قرارداده است اجرا می کرد شاهد این گونه مفاسد نبودیم.‏
دو اصطلاح حاکمیت در دولت و حاکمیت دولت را بشناسیم. منظور از حاکمیت در دولت همان قوای سه گانه هستند. یعنی اصل ۵۷ قانون اساسی و منظور از حاکمیت دولت ؛نظام جمهوری اسلامی ایران است  که قوای حاکم در آن با اعمال قدرت اهداف نظام را تأمین می کنند.‏
نظارت و اقتدار قوه مقننه بر قوه مجریه کم نیست. قانون گذار وظایف بسیار مهمی دارد، زیرا حدود اختیارات وزراء را  قانون معین می کنند و اعضای دولت در اجرای قوانین در مقابل مجلس مسئول هستند. در یکی از دیدارها مقام معظم رهبری خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمودند: یک پای مبارزه با فساد مجلس است؛ حقا و انصافا این کلام درستی است اگر مجلس در این خصوص براساس وظایف قانونی خود عمل می کرد نباید امروز شاهد چنین اتفاقاتی باشیم. وزرا وقتی رسمیت می یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان قرار بگیرند. مطابق اصول ۱۳۷-۱۳۴-۱۲۲ قانون اساسی تمامی اعضای قوه مجریه را در مقابل قوه مقننه مسئول و  پاسخگو هستند.  ‏
قوه مقننه بر کارهای دولت نظارت استصوابی و نظارت مالی دارد.دیوان محاسبات به کلیه حسابهای دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند رسیدگی و حسابرسی می نماید وگزارش تفریق بودجه را هر سال بانضمام نظرات خود؛ به مجلس تسلیم می کند این گزارش باید در اختیار عموم مردم گذاشته شود . ‏
هر نماینده می تواند یک وزیر و یک چهارم نمایندگان می توانند رییس جمهور را مورد سوال قرار دهند و برای پاسخگویی به مجلس احضار کنند. ده نفر از نمایندگان اختیار دارند که بتوانند هیأت وزیران یا هر یک از وزیران را استیضاح کنند و یک سوم نمایندگان می توانند رییس جمهور را استیضاح نمایند. نمایندگان مطابق سوگندی که در مقابل قرآن و ملت یاد کرده اند باید وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند. ‏
- قوه‏ قضاییه در این خصوص  دارای چه وظایفی است؟
خشکاندن ریشه فساد مالی واقتصادی مستلزم عمل قاطع واقتدارگرایانه دستگاه قضایی کشور است. در این خصوص نظارت و اقتدار قوه قضاییه بر قوه مجریه در راستای ایفای وظیفه بسیار مهم وکارساز است . یکی از زیرمجموعه های قوه قضاییه ؛سازمان بازرسی کل کشوراست که به منظور حسن اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری نظارت می کند و تخلفات و نارسائی ها و سوء جریانات مالی اداری را اعلام می کنند و تعقیب متخلفین را خواستار می شود.  دیوان عدالت اداری به عنوان بخشی از قوه قضاییه می تواند قوه مجریه را از هر جهت به محاکمه بکشاند. قوه قضائیه  برتمامی مصوبات قوه مجریه اشراف کامل دارد.مطابق اصل یکصدوچهلم قانون اساسی کارگزاران دولت از هیچ مصونیتی برخوردار نیستند.‏
قوه مجریه در این خصوص دارای چه وظایفی هستند؟  ‏
کشور در حال حاضر تشنه فعالیت اقتصادی سالم وسرمایه گذاری مطمئن وفراهم نمودن اشتغال برای جوانان است بنابراین لازم است فضایی ایجاد گردد که در آن فعالان اقتصادی و صنعتگران وتولیدکنندگان وکارآفرینان از سلامت وصداقت متصدیان اقتصادی مطمئن گردند و احساس امنیت نمایند. بنابراین دولت دارای وظیفه سنگین تری می باشد. وزارت اطلاعات بعنوان نهاد نظارتی دولت باید با نظارت دقیق بر گلوگاه های مهم اقتصادی و پولی در دستگاه های اجرایی در راستای تحقق سلامت اقتصادی گام بردارد. در همین جا لازم است به نکته ای مهم اشاره کنم وآن فرمان هشت ماده ای است که توسط مقام معظم رهبری درسال۸۰  ابلاغ گردید اشاره کنم ایشان در بند سوم آن فرمان مهم فرمودند ((کارمبارزه با فساد چه در دولت وچه در قوه قضاییه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید. دستی که میخواهدبا ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از صلاح باشند.)) بنابراین دستگاههای نظارتی دارای وظیفه حساس وحیاتی هستند ونباید هیچ تبعیضی در مبارزه با فساد دیده شود.البته باید دقت شود که متهم کردن مدیران صادق وشجاع ودلسوز؛ گناهی نابخشودنی است  که جبران آن امکان پذیر نخواهد بود. ‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |