چهارشنبه 19 بهمن، 1401

کدخبر: 6924 16:17:22 1393-08-25
هيچ دغدغه‌اي در مورد برنج‌هاي آلوده وجود ندارد

هيچ دغدغه‌اي در مورد برنج‌هاي آلوده وجود ندارد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
هيچ دغدغه‌اي در مورد برنج‌هاي آلوده وجود ندارد

هيچ دغدغه‌اي در مورد برنج‌هاي آلوده وجود ندارد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

 سخنگوي سازمان غذا و دارو در واکنش به اخبار منتشره

در مورد "برنج آلوده" در کشور اعلام کرد: هيچ دغدغه‌اي در مورد برنج در کشور وجود ندارد.‏
محمد هاشمي در اين باره گفت: سلامت‌محوري در حوزه برنج‌هاي وارداتي يکي از ارکان اصلي تاييدشده توسط سازمان غذا و دارو است.‏
هاشمي با اشاره به تصويب مصوبات سازمان غذا و دارو در راستاي سلامت کيفي مواد غذايي ادامه داد: سازمان غذا و داروي کشور با توجه به لزوم ايجاد امکان رديابي محصول برنج‌هاي وارداتي و بررسي فني و نظارت بر توليد عرضه محصول از نظر فني و سلامت مطابق مصوبه شماره 2.533 مورخ 19 آبان 92 کميته فني و نظارت قانوني اداره کل، نظارت بر مواد خوراکي و آشاميدني را عهده‌دار است.‏
وي گفت: از ابتداي سال‌جاري علاوه بر بازرسي و انجام آزمون سلامت، کنترل کيفيت محموله‌هاي وارداتي مشمول ثبت مبدا و مقصد مي‌شوند و فقط به محموله‌هايي اجازه ورود به کشور داده مي‌شود که محصول خود را از مزارعي در کشور مبداء تامين کنند که حداقل آلاينده‌ها در خاک آن مناطق وجود داشته باشد.‏
هاشمي تاکيد کرد: محموله‌هاي فاقد برچسب اداري مناسب اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت.‏
مسئول روابط عمومي سازمان غذا و دارو ادامه داد: در راستاي تضمين کيفيت و سلامت محصول برنج با توجه به مصوبه کميته فني در آزمون‌هاي کنترل کيفيت از ابتداي سال‌جاري، ميزان حد مجاز فلزات سنگين 20 درصد کاهش يافته و حد مجاز سرب و آرسنيک به حداکثر 120 و حد مجاز کادوميوم به حداکثر‎ 48 ‎تقليل يافته است.‏
هاشمي تصريح کرد: داشتن حدود مجاز مبناي صدور مجوز براي ورود برنج به کشور خواهد بود.‏
وي تاکيد کرد: سازمان غذا و دارو به‌صورت قاطع بر هر يک از اين موارد نظارت دارد و ما هر روز بيش از روزهاي قبل تلاش داريم تا سلامت‌محوري در کشور را ارتقا بدهيم.‏
وي اظهار اميدواري کرد: که تمام محصولات دغدغه مغايرت با سلامت کشوري را نداشته باشند با توجه به کارهاي انجام شده توسط سازمان غذا و دارو هم امنيت رواني مردم خوب شده و هم اين اتفاق افتاده است.‏
هاشمي در خاتمه گفت: ‌واقعيت اين است که قبل از مطرح کردن موضوعات اين چنيني مسئولان بهتر است آن را با متوليان امر مطرح کرده و بعد از قطعي شدن آن‌را به اطلاع عموم برسانند.‏
سخنگوي سازمان غذا و دارو:‏
هيچ دغدغه‌اي در مورد برنج‌هاي آلوده وجود ندارد
ايلنا: سخنگوي سازمان غذا و دارو در واکنش به اخبار منتشره در مورد "برنج آلوده" در کشور اعلام کرد: هيچ دغدغه‌اي در مورد برنج در کشور وجود ندارد.‏
محمد هاشمي در اين باره گفت: سلامت‌محوري در حوزه برنج‌هاي وارداتي يکي از ارکان اصلي تاييدشده توسط سازمان غذا و دارو است.‏
هاشمي با اشاره به تصويب مصوبات سازمان غذا و دارو در راستاي سلامت کيفي مواد غذايي ادامه داد: سازمان غذا و داروي کشور با توجه به لزوم ايجاد امکان رديابي محصول برنج‌هاي وارداتي و بررسي فني و نظارت بر توليد عرضه محصول از نظر فني و سلامت مطابق مصوبه شماره 2.533 مورخ 19 آبان 92 کميته فني و نظارت قانوني اداره کل، نظارت بر مواد خوراکي و آشاميدني را عهده‌دار است.‏
وي گفت: از ابتداي سال‌جاري علاوه بر بازرسي و انجام آزمون سلامت، کنترل کيفيت محموله‌هاي وارداتي مشمول ثبت مبدا و مقصد مي‌شوند و فقط به محموله‌هايي اجازه ورود به کشور داده مي‌شود که محصول خود را از مزارعي در کشور مبداء تامين کنند که حداقل آلاينده‌ها در خاک آن مناطق وجود داشته باشد.‏
هاشمي تاکيد کرد: محموله‌هاي فاقد برچسب اداري مناسب اجازه ورود به کشور را نخواهد داشت.‏
مسئول روابط عمومي سازمان غذا و دارو ادامه داد: در راستاي تضمين کيفيت و سلامت محصول برنج با توجه به مصوبه کميته فني در آزمون‌هاي کنترل کيفيت از ابتداي سال‌جاري، ميزان حد مجاز فلزات سنگين 20 درصد کاهش يافته و حد مجاز سرب و آرسنيک به حداکثر 120 و حد مجاز کادوميوم به حداکثر‎ 48 ‎تقليل يافته است.‏
هاشمي تصريح کرد: داشتن حدود مجاز مبناي صدور مجوز براي ورود برنج به کشور خواهد بود.‏
وي تاکيد کرد: سازمان غذا و دارو به‌صورت قاطع بر هر يک از اين موارد نظارت دارد و ما هر روز بيش از روزهاي قبل تلاش داريم تا سلامت‌محوري در کشور را ارتقا بدهيم.‏
وي اظهار اميدواري کرد: که تمام محصولات دغدغه مغايرت با سلامت کشوري را نداشته باشند با توجه به کارهاي انجام شده توسط سازمان غذا و دارو هم امنيت رواني مردم خوب شده و هم اين اتفاق افتاده است.‏
هاشمي در خاتمه گفت: ‌واقعيت اين است که قبل از مطرح کردن موضوعات اين چنيني مسئولان بهتر است آن را با متوليان امر مطرح کرده و بعد از قطعي شدن آن‌را به اطلاع عموم برسانند.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |