سه شنبه 01 فروردین، 1402

کدخبر: 10779 16:46:03 1393-12-10
نگاه دولت به بخش خصوصي عوض شده است

نگاه دولت به بخش خصوصي عوض شده است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نگاه دولت به بخش خصوصي عوض شده است

نگاه دولت به بخش خصوصي عوض شده است

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

عضواتاق بازرگاني تهران:‏

عضو اتاق بازرگاني تهران با اشاره به اينکه تغيير رويکرد دولتمردان درباره نقش بخش خصوصي درحل مشکلات اقتصادي بسترمناسبي را براي استفاده از ظرفيت اتاق هاي بازرگاني فراهم کرده است، اظهارداشت: باتوجه به اين امر اتاق مي توان از اين فرصت استفاده بهينه کند به طوري که چهره اقتصاد را عوض کند.‏
فريد صفارزاده اظهار داشت: پيشترسياست گذاران و مقامات تصميم گيراعتقادي به ظرفيت به بخش خصوصي براي حل مشکلات اقتصاد نداشتند اين در حالي است که درحال حاضر اين نگاه کاملا عوض شده است و اکثر دولتمردان اعتقاد دارند که بخش خصوصي از کارآمدي بالايي براي حال بحران اقتصاد کشور برخوردار است.‏
وي بااشاره به اينکه اتاق مي بايست ازاين فرصت پيش آمده بالاترين بهره را ببرد درعين حال تاکيد کرد: اتاق بازرگاني با بهره گيري ازاين فرصت مي تواند چهره اقتصاد را عضو کند.‏

صفارزاده همچنين موفقيت اتاق بازرگاني را دربهره گيري ازيک ترکيب وهرم سني مناسب دانست وتاکيد کرد: نمايندگان اتاق مي بايست ترکيبي ازافراد با تجربه و نيز جوانان خلاق وکارآمد باشد.‏
عضو اتاق بازرگاني ادامه داد: بدون شک باتوجه به اينکه افراد بزرگسال نسبت به جوانان ازتجارب بالاتري برخوردارهستند بنابراين طبيعي است که مي بايست ازآنها براي افزايش سطح کارآيي اتاق استفاده کرد.‏
صفارزاده درعين حال خاطرنشان ساخت: البته نبايد فراموش کرد که منظور از بکارگيري افراد بزرگسال، گروهي هستند که جزء اعضاي موثر اتاق بوده اند.‏
وي درباره رويکرد اعضاي اتاق نيز گفت: بدون شک زمان آن رسيده است که مکانيزم هاي سنتي که مانع بازدارنده دررشد وتوسعه کارکرد اتاق است به کنار گذاشته شود و در مقابل از روشهاي نوين براي اداره اتاق بهره گرفت.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |