دوشنبه 08 خرداد، 1402

کدخبر: 14141 15:22:10 1394-04-23
نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

نگاهی به گزارش های مالی چند شرکت

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

نورد و تولید قطعات فولادی 40 ریال سود نقدی داد

جلسه مجمع عادی سالیانه شرکت نورد و تولید قطعات فولادی برای سال منتهی به اسفند سال 93  در محل شرکت با حضور94 درصد سهامداران برگزار شد.ریاست این مجمع را  حسن میرابزاده اردکانی برعهده داشت و ناصر فرنگی زاده و  سید صادق شهرستانی  ناظرین مجمع بودند. همچنین  احمدرضا لطفعلیان  دبیر مجمع بود. در این مجمع ، صورت های مالی نورد و قطعات فولادی با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت .بر این اساس مجمع  از محل سود قابل تخصیص به ازای هر سهم 40 ریال جهت پرداخت به سهامداران را مصوب کرد.همچنین  موسسه حسابرسی هدف همکاران به عنوان بازرس اصلی  و شرکت آمر مشاور تهران بعنوان بازرس علی البدل در این مجمع انتخاب شدند.

عملکرد شش ماهه نخست امسال ماشین سازی اراک منتشر شد

شرکت ماشین سازی اراک در دوره شش ماهه منتهی به 31 خرداد ماه 94 مبلغ 218 میلیارد و 60 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 218 ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت ماشین سازی اراک طی ارسال صورت های مالی شش ماهه نخست سال مالی 94 به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه یک هزار میلیارد ریال مبلغ یک هزار و 281 میلیارد و 124 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 350 میلیارد و 609 میلیون ریال رسید.

انتشار صورتهای مالی یکساله "ثعمرا"

شرکت عمران و توسعه شاهد در دوره یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 90 میلیارد و 561 میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ 151 ریال سود به هر سهم خود اختصاص داد.شرکت عمران و توسعه شاهد طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه 600 میلیارد ریال مبلغ 100 میلیارد و 446 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 51 میلیارد و 16 میلیون ریال رسید.

تحقق 398 ریال سود به ازای هر سهم "خنصیر" در سال 93

شرکت مهندسی نصیر ماشین در دوره یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 مبلغ 269 میلیارد و 516 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش داشت.شرکت مهندسی نصیر ماشین طی ارسال صورت های مالی یکساله منتهی به 29 اسفند ماه 93 به صورت حسابرسی شده اعلام کرد در سال گذشته با سرمایه 55 میلیارد ریال مبلغ 269 میلیارد و 516 میلیون ریال درآمد حاصل از فروش خالص داشت.از درآمد این شرکت بهای تمام شده کالای فروش رفته کسر شد و سود ناخالص دوره به 35 میلیارد و 558 میلیون ریال رسید.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |