شنبه 15 بهمن، 1401

کدخبر: 7173 13:45:19 1393-09-01
مهم‌ترين مشکل نظام بانکي چيست؟

مهم‌ترين مشکل نظام بانکي چيست؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
مهم‌ترين مشکل نظام بانکي چيست؟

مهم‌ترين مشکل نظام بانکي چيست؟

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

يک کارشناس امور بانکي گفت: بازگشت نيافتن سرمايه مهم‌ترين مشکل نظام بانکي است.

"علي مقدمنژاد" اظهار کرد: اخذ مدارک و وثيقه مطمئن از سوي مشتري به منظور اطمينان از بازگشت سرمايهاي است که از سوي بانک به متقاضيان پرداخت ميشود، زيرا عدم بازگشت سرمايه يکي از مشکلاتي است که نظام بانکي با آن مواجه است.وي افزود: تامين اين مدارک به هيچ‌ عنوان به منظور ايجاد مانع يا مشکل براي متقاضيان نيست، ولي با توجه به اينکه برخي مشتريان در تامين اين اسناد با مشکل روبه‌رو مي‌شوند ابراز ناراحتي کرده و اخذ تسهيلات از بانک را پرپيچ و خم تلقي ميکنند.مقدمنژاد تصريح کرد: بانکها وکيل هستند که سپردههاي مردم را اخذ کرده و با هدف اشتغالزايي و گردش بهينه پول آن را در اختيار متقاضيان قرار دهند و هر زمان که مشتري سپرده خود را خواست، بانک موظف است مبلغ سپرده را بازپس دهد.‏

اين کارشناس امور بانکي با بيان اينکه بانکها در نظام اقتصادي تاثير بسزايي دارند، گفت: نقدينگي از عواملي است که در تورم موثر است و بانک‏ها با قابليت جذب نقدينگيهاي سرگردان از سطح جامعه ميتوانند اين مبالغ را در اختيار توليدکنندگان قرار دهند و نقش موثري در کنترل تورم جامعه داشته باشند.مقدمنژاد با تاکيد بر اينکه اخذ کارکرد بر اساس نظر کارشناسي صورت ميگيرد، خاطرنشان کرد: رعايت اصل بانکداري اسلامي مشارکتي بدون ربا در واگذاري تسهيلات مورد توجه قرار دارد و اخذ مبالغ کارکرد تسهيلات بر اساس نظر کارشناسي صورت ميگيرد. ‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |