دوشنبه 08 خرداد، 1402

کدخبر: 9692 17:19:46 1393-11-07
علي رغم تلاش سنتي ها براي کنار ماندن بهزاديان‏ / تحول خواهان براي انتخابات اتاق بازرگاني ثبت نام کردند

علي رغم تلاش سنتي ها براي کنار ماندن بهزاديان‏ / تحول خواهان براي انتخابات اتاق بازرگاني ثبت نام کردند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
علي رغم تلاش سنتي ها براي کنار ماندن بهزاديان‏ / تحول خواهان براي انتخابات اتاق بازرگاني ثبت نام کردند

علي رغم تلاش سنتي ها براي کنار ماندن بهزاديان‏ / تحول خواهان براي انتخابات اتاق بازرگاني ثبت نام کردند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

علي شفائي: شانزده عضو انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران که در قالب گروه خواستاران تحول و يا تحول خواهان در انتخابات اتاق بازرگاني شرکت خواهند کرد، روز گذشته در محل اتاق بازرگاني تهران حاضر شده و براي حضور در انتخابات دوره هشتم هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ثبت نام کردند.‏

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، محمدرضا بهزاديان رئيس اسبق اتاق بازرگاني تهران که در جريان لابي تعدادي از اعضاي هيات نمايندگان دوره پنجم اتاق بزرگاني تهران و وزارت بازرگاني دولت نهم، به صورت غيرقانوني استيضاح و از رياست اتاق تهران کنار گذاشته شده بود، شاخص ترين عضو گروه خواستاران تحول است.‏
بهزاديان که اولين رئيس اتاق بازرگاني تهران پس از شکست سلطه طيف سنتي و پايان رياست 27 ساله علينقي خاموشي بر اتاق بازرگاني تهران است، براي اولين بار درهاي اتاق بازرگاني را بر روي اصحاب قلم و رسانه گشود تا با باز شدن فضاي اطلاع رساني، اتاق بازرگاني بتواند در فضايي شفاف به فعاليت خود ادامه دهد.‏
بهزاديان و ديگر تحول خواهان اتاق بازرگاني به دليل ايستادن در برابر پدرخوانده ها و گروهي از فعالان بازار که خود را مالک مطلق اتاق بازرگاني مي دانستند، مقبوليتي ميان گروه هاي سنتي نداشتند.‏
پس از پايان يافتن دوران فعاليت دولت اصلاحات و روي کار آمدن دولت نهم که حمايت اقليت سنتي اتاق بازرگاني را همراه داشت، لابي سنتي ها و وزارت بازرگاني دولت نهم عليه تحول خواهان موجب شد، تا در دوره پنجم بهزاديان به عنوان رئيس اتاق به صورت غيرقانوني استيضاح شود و در انتخابات دوره ششم نيز علي رغم کسب بالاترين رأي، اعتبار نامه وي توسط مسعود ميرکاظمي امضاء نشد و بار ديگر بهزاديان به صورت غيرقانوني از اتاق بازرگاني تهران کنار گذاشته شد.‏
در ادامه رفتارهاي غيرقانوني، گروه سنتي قريب به  هفت سال مانع برگزاري جلسه شورتاي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني شدند تا مانع رسيدگي به شکايت بهزاديان بشوند، اما در سال هاي پاياني دولت دهم، مهدي غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت که علي رغم همراهي اين دولت با سنتي هاي اتاق بازرگاني زاويه داشت، به عنوان رئيس شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني پرونده شکايت بهزاديان را در جريان انداخت و در نهايت با روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و پايان دوران فعاليت دولت مورد حمايت طيف سنتي اتاق، کارت بازرگاني بهزاديان به وي بازگردانده شد تا بار ديگر شرايط براي حضور رئيس خوشنام دوره پنجم اتاق اتاق بازرگاني تهران، فراهم شود.‏
بنابراين گزارش محمدرضا بهزاديان پس از ثبت نام  در جمع اصحاب قلم حاضرشد و با بيان اينکه، شفافيت عملکرد خواستاران تحول در سال 81 با همراهي و استقبال اصحاب رسانه معنا پيدا کرد و ما هميشه و همواره از حضور و نظارت اين گروه مهم جامعه، استقبال مي کنيم، تصريح کرد: در مجموعه 12 نفره هيات رئيسه اتاق بازرگاني، تنها شخصي که حاضر بود هميشه گزارش روزانه از کار ارائه دهد، کسي نبود جز سيد حميد حسيني، که او هم از جمع "خواستاران تحول" است.‏
بهزاديان با اشاره به جمع 40 نفره گروه خواستاران تحول افزود: انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران تلاش دارد تا از اعضاي همه گروه ها از جمله فعالان حوزه صنعت، معدن، کشاورزي که داراي عملکرد موثر و برجسته اي هستند، براي حضور در هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران حمايت کند.‏
رئيس هيأت اجرايي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران، با مد نظر قرار دادن تاثيرات مثبت عملکرد خواستاران تحول در اتاق هاي بازرگاني افزود: اولين رئيس اتاق بازرگاني ايران که از بخش خصوصي وارد شده بود و منجر به ايجاد اعتدال در فضاي ارتباطي اين اتاق شد هم، کسي نبود جز غلامحسين شافعي که او هم از اعضاي خواستاران تحول بود.‏
بهزاديان با اشاره به رسالت خواستاران تحول يادآور شد: ما براي اجراي کاري جمعي آمده ايم و رسالتي را که مي خواهيم دنبال کنيم؛ تکميل سياست ها و خواسته فعالان اين گروه در سال هاي 82 الي 84 است، ما به دنبال تحولات سازنده اي هستيم که کسي نمي تواند از آن دفاع نکند.‏
وي با اشاره به منشور منتشر شده خواستاران تحول اعلام کرد: در اين منشور، بسيار بر عضو سالاري تاکيد شده و با رعايت اين اصل، مي توان در سياست ها و تصميمات اتاق هاي بازرگاني ايجاد تحول کرد.‏
جمشيد عدالتيان شهرياري نيز گفت: اتاق هاي بازرگاني بايد ديده بان فعالان اقتصادي باشند و آنها نيز در اين فضا رشد کرده و بالنده شوند.‏
وي ادامه داد: خواستاران تحول، درصددند تا هيچيک از فعالان اقتصادي احساس تنهايي نکنند و تصميمات، کلا برخلاف هرگونه رانتي اخذ شود.‏
نايب رئيس اجرايي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران با اشاره به دوري اتاق بازرگاني ايران از اهداف اوليه و کلان اقتصادي افزود: ببينيد! اتاق هاي بازرگاني امروزه، تبديل شده اند به محل اخذ و صدور کارت بازرگاني! و هيچگونه فعاليتي و قدمي در مسير بهبود شرايط فعالان اقتصادي برنمي دارند.‏
در ادامه اين نشست خبري، احمد ترکنژاد گفت: بدون ايجاد تحول در هيچ زمينه اي نمي توان پيشرفت کرد و تحول ويژگي اقتصاد امروز است.‏
احمد ترکنژاد کانديداي انتخاباتي خواستاران تحول در اتاق بازرگاني ايران با مد نظر قرار دادن مشکلات جاري در اقتصاد کشور افزود: يکي از بخش هايي که بايد دستخوش تغيير قرار بگيرد سياست هاي توليد و خدماتي است، زيرا در آنها رقابت پذيري ديده نمي شود.‏
وي گفت: در ايران فرصت هاي سرمايه گذاري بسياري وجود دارد که از ديد فعالان اقتصادي مغفول مانده است، تحول مي داند که چگونه اين عرصه را فعال کند تا منجر به شکوفايي اقتصادي ايران شود.‏
عضو هيأت اجرايي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران، عدم توجه به عضو سالاري را گره کور اقتصاد کشورمان دانست و ادامه داد: سياست هاي اتاق بايد بر نظر عضوهايش محوريت داشته باشد، و بدون در نظر گرفتن منافع گروهي خاص، صداي اتاق بايد که پژواک صداي تمامي اعضايش شود.‏
جهانبخش نورايي ديگر عضو خواستاران تحول، با اشاره به فضاي حاکم بر اتاق بازرگاني ايران در نشست خبري گفت: تلاش داريم تا يک نگاه توسعه يافته در روابط و ضوابط اتاق بازرگاني حاکم شود و آن تصويب قوانين کارآمد و تمکين به آن است.‏
وي ادامه داد: اين نکته را قبول ندارم که در قوانين مربوط به تجارت، خلايي وجود دارد. گاهي مي بينيم که ساختار اتاق بازرگاني قانون گريز شده؛ و ماهيت پرسشگري خود را از دست داده است!‏
عضو هيأت اجرايي انجمن مديران و متخصصين صنعتي و اقتصادي ايران تاکيد کرد: به عنوان مثال همين آيين نامه ثبت نام اعضا براي انتخابات، داراي اشکالات و ابهامات بسياري است که مشکلاتي را هم به وجود آورده و بسياري از اعضا نمي توانند در اين انتخابات شرکت کنند! چرا؟ همين نکته منجر به نوعي ايجاد محدوديت بر کرسي هاي اتاق بازرگاني خواهد شد و نتيجه اين، اين کرسي ها همواره در اختيار افرادي خاص قرار مي گيرد!‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |