شنبه 08 بهمن، 1401

کدخبر: 11198 17:00:53 1393-12-24
ساعت معاملات آتي سکه تغيير کرد‏

ساعت معاملات آتي سکه تغيير کرد‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
ساعت معاملات آتي سکه تغيير کرد‏

ساعت معاملات آتي سکه تغيير کرد‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

بنابر اطلاعيه مديريت توسعه بازار مشتقه، زمان و مدت هر يک از مراحل جلسه معاملاتي قراردادهاي آتي سکه طلا و زيره سبز طي روزهاي معاملاتي 5 لغايت 11 فروردين ماه سال 94 با تغييراتي مواجه شد.

بر اساس اين گزارش، دوره پيش گشايش قراردادهاي آتي سکه طلا طي روزهاي شنبه تا پنج شنبه ، از ساعت 11 تا 11.30 قبل از ظهر خواهد بود. حراج تک قيمتي نيز راس ساعت 11.30 و حراج پيوسته از ساعت 11.30 الي 14.55 تعيين شده است. دوره پاياني معاملات نيز در بازه زماني ساعت 14.55 الي 15 بعداز ظهر اعلام شده است.

شايان ذکر است، دوره پيش گشايش قراردادهاي آتي زيره سبز نيز در ايام نوروز طي روزهاي شنبه تا چهارشنبه ، از ساعت 12 تا 12.30 ظهر خواهد بود. حراج تک قيمتي نيزراس ساعت 12.30 و حراج پيوسته از ساعت 12.30 الي 14.55 اعلام شده است. دوره پاياني معاملات نيز در بازه زماني ساعت 14.55 الي 15 بعدازظهر تعيين شده است.‏ همچنين دوره پيش گشايش قراردادهاي آتي زيره سبز در روز پنج شنبه ، از 12 تا 12.30 ظهر خواهد بود. حراج تک قيمتي نيزراس ساعت 12.30 و حراج پيوسته از ساعت 12.30 تا 13.55 خواهد بود. دوره پاياني معاملات نيز در بازه زماني ساعت 13.55 الي 14 بعداز ظهر تعيين شده است.

کارگزاران هيچ گونه محدوديتي براي اعلام عرضه توسط عرضه کنندگان تا روزهاي پاياني سال ندارند.‏ بنابر اطلاعيه مديريت امور ناظرين و تالارهاي اين بورس، باعنايت به نزديک شدن ايام پاياني سال 1393، کارگزاران هيچ گونه محدوديتي براي اعلام عرضه توسط عرضه کنندگان تا روزهاي پاياني سال ندارند و در صورتي که عرضه کنندگان تمايل داشته باشندکه تسويه قراردادهاي آنها در مهلت قانوني تسويه تا پايان سال 1393 انجام پذيرد، بايد حداکثر تا روز يکشنبه 24 اسفند ماه نسبت به عرضه در بورس اقدام کنند.‏ در خصوص ايام عيد نوروز نيز اگر عرضه کنندگان از حيث انبارداري و تحويل کالا مشکلي نداشته باشند، بورس کالاي ايران در روزهاي غيرتعطيل رسمي محدوديتي در خصوص اعلام عرضه ندارد.

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |