چهارشنبه 19 بهمن، 1401

کدخبر: 765 08:58:46 1393-01-16
جامعه اسلامي و اقتصاد

جامعه اسلامي و اقتصاد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
جامعه اسلامي و اقتصاد

جامعه اسلامي و اقتصاد

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

 

مرجان هوشيار ‏:

آنچه که از رهگذر علم اقتصاد و تأثير آن بر زندگي جوامع بشري به چشم مي خورد بايد اذعان داشت که اقتصاد و جامعه نقش مستقيم و غير مستقيم بر زندگي جوامع انساني دارد. ‏


نيازها و مسائل زندگي مرتبط با علم اقتصاد پايه ريزي شده است. جوامع بشري امروزه بدون توجه به علم اقتصاد و مسائل مالي نمي تواند به يک زندگي متعادل دست پيدا کند. جامعه بشري مي داند که استفاده از اين علم چگونه به زندگي دنيوي و اخروي در جهت تأمين سعادت و رسيدن به کمال کمک مي کند. ‏
در اين راستا روابط مالي و اقتصادي جامعه بايد بر مبناي تأمين سعادت انسان و اتصال به ذات الهي انجام شود وگرنه هرچه که انسان را از انسانيت و ذات مقدس الهي دور کند و مايه دوري از کمال انسان گردد نه تنها موثر و مفيد نيست بلکه خطرناک و مضر است. ‏
لذا بدون روابط سالم و مشروع اقتصادي چه در جامعه و چه در مسائل شخصي اين مهم ميسر نخواهد شد. تا آنجا که در احاديث مکرراً نسبت به پرداخت زکات و پرهيز از لقمه حرام چنان سفارش شده که حتي عبادات اساسي مانند نماز و روزه را تحت شعاع قرار ميدهد. ‏
فرديکه لقمه از مال حرام مصرف کند تا چهل شبانه روز عبادات و دعاهاي وي مستجاب نمي شود. (سفينه¬الجار ج ا ص 24)‏
در صورتي که شخص ماليات اسلامي (زکات) ثروتش را پرداخت نکند نماز وي مورد پذيرش حق تعالي نيست . کسي که نمازش باطل مي باشد دين ندارد کسي که دين نداشته باشد حج و جهاد از وي پذيرفته نيست.‏
‏( مستدرک الوسائل ج 7 ص 11)‏
هرکس يک شب در آرزوي گراني براي امت من باشد خداوند اعمال چهل ساله او را تباه خواهد کرد.(حضرت رسول اکرم (ص))‏
بازرگانان امين و راستگو و مسلمان روز قيامت با شهيدان خواهد بود. (حضرت رسول اکرم (ص))‏
در تمام اين احاديث به اهميت موضوع در زمينه شخصي و اجتماعي پي مي بريم. در جوامع سالم انساني علم اقتصاد به درستي برنامه ريزي شده و کليه امور اجتماعي و شخصي بر مبناي آن عمل مي شود. دولتها و حکومتها نيز مي کوشند تا با بهره گيري از اصول درست علم اقتصاد و نظريه هايي که امتحان خود را در گذر زمان به درستي و خوبي پس داده اند ، زيرساختهاي اقتصاد صحيح را در جوامع پايه ريزي کرده و عمل نمايند.‏

 

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |