یکشنبه 07 خرداد، 1402

کدخبر: 8839 17:05:51 1393-10-19
تاکيد بانک مرکزي بر محاسبه نرخ سود سپرده‌‌ها بر اساس بخشنامه سال 81‏

تاکيد بانک مرکزي بر محاسبه نرخ سود سپرده‌‌ها بر اساس بخشنامه سال 81‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
تاکيد بانک مرکزي بر محاسبه نرخ سود سپرده‌‌ها بر اساس بخشنامه سال 81‏

تاکيد بانک مرکزي بر محاسبه نرخ سود سپرده‌‌ها بر اساس بخشنامه سال 81‏

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسات اعتباري توسعه، کوثر مرکزي و عسکريه نحوه محاسبه نرخ سود سپرده‌ها را تعيين کرد.

بانک مرکزي در بخشنامه‌اي به بانک‌ها و موسسات اعتباري با تاکيد بر لزوم پايبندي بانک‌ها به توافقات انجام شده براي نرخ سود سپرده، اعلام کرد: محاسبه سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي، بايد بر مبناي حداقل مانده در هر روز و در پايان هر ماه مطابق بخشنامه شماره مب/674 مورخ 5 شهريور 1381 اين بانک انجام شود.در اين بخشنامه آمده است: احترامًا، پيرو بخشنامه شماره 260243/ 93 مورخ 29 آذر 1393 موضوع اعلام نرخ هاي جديد سود سپرده هاي بانکي که در پي توافق حاصل در نشست مورخ 19 آذر 1393 مديران عامل محترم بانک ها، تنظيم و به شبکه بانکي کشور ابلاغ گرديد و متعاقبًا طرح برخي پرسش‌ها در خصوص نحوه محاسبه سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي، ضمن تأکيد دوباره بر لزوم پايبندي و التزام بانک‌ها به توافقات و تفاهمات صورت گرفته، به استحضار مي‌رساند؛ محاسبه سود سپرده‌هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي، بايد بر مبناي حداقل مانده در هر روز و در پايان هر ماه مطابق بخشنامه شماره مب/674 مورخ 5 شهريور 1381 اين بانک انجام شود.بخشنامه 5 شهريور بانک مرکزي به شرح زير است:‏

الف: سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري کوتاه مدت بر مبناي کمترين مانده در هر روز (با رعايت شرط حداقل مانده براي دريافت سود) محاسبه و در پايان ماه پرداخت شود. چنانچه دارنده حسابي نسبت به انسداد آن اقدام نمايد، در اين صورت در تاريخ انسداد حساب، سود قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.‏

ب: در مورد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت، چنانچه دارنده حسابي قبل از انقضاي قرارداد، نسبت به انسداد آن اقدام نمايد، سود متعلقه بر مبناي تعداد کل روزهاي سپرده‌گذاري محاسبه و پرداخت شود.‏

ج: شرط تعيين شده در ماده 8 دستورالعمل اجرايي قبول سپرده در مورد حداقل مدت لازم براي اينکه سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت مشمول دريافت سود گردد براي بار اول 30 روز در نظر گرفته شود.‏

د: بانک‌ها موظف‌اند از ابتداي مهر ماه سال 1381 مقررات فوق را به اجرا بگذارند.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |