کد خبر: 9901
تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۳

‏”کروی” دی ماه چکار کرد

‏”کروی” دی ماه چکار کرد

شرکت توسعه معادن روي عملکرد يک ماهه منتهي به 30 دي ماه امسال را به صورت حسابرسي نشده منتشر کرد.

شرکت توسعه معادن روي صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاريها در دوره يک ماهه منتهي به 30 دي ماه امسال را به صورت حسابرسي نشده منتشر کرد. بر اساس اين گزارش اين شرکت در ابتداي دوره يک ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده يک هزار و 987 ميليارد و 188 ميليون ريال و ارزش بازار چهار هزار و 995 ميليارد و 629 ميليون ريال در سبد سهام خود داشت. در طول دوره ياد شده بهاي تمام شده اين شرکت بدون تغيير ماند در حالي که ارزش بازار آن با کاهش 591 ميليارد و 966 ميليون ريال در پايان دوره به چهار هزار و 403 ميليارد و 663 ميليون ريال رسيد. ‏