کد خبر: 11387
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۳۹۴

‏”وآتی” طی اسفند ماه هم خریدار و هم فرشنده بود

‏”وآتی” طی اسفند ماه هم خریدار و هم فرشنده بود

شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند در دوره يک ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 93 هم خريدار و هم فروشنده بود.

شرکت سرمايه گذاري آتيه دماوند با انتشار صورت وضعيت پرتفوي سرمايه گذاريها در دوره يک ماهه منتهي به 29 اسفندماه 93 اعلام کرد در دوره يک ماهه ياد شده تعدادي از سهام چند شرکت بورسي را با بهاي تمام شده 53 ميليارد و 448 ميليون ريال و با مبلغ 47 ميليارد و 100ميليون ريال واگذار کرد و از اين بابت معادل 6 ميليارد و 348 ميليون ريال زيان شناسايي کرد.‏