کد خبر: 7232
تاریخ انتشار: ۰۲ آذر ۱۳۹۳

‎۱۰ ‎میلیارد محصول در کارخانه تولید واگن خاک می‌خورد

‎۱۰ ‎میلیارد محصول در کارخانه تولید واگن خاک می‌خورد

مديرعامل يک شرکت توليدکننده واگن با انتقاد از بي توجهي به صنايع داخلي در توليد واگن، گفت:

روند خريد واگن از خارج نشان مي‌دهد شرکت‌هاي داخلي به سمت خريد حدود 4 تا 5 هزار دستگاه واگن از خارج رفته اند‎.‎
محمد سعيدي در گفتگو با مهر با بيان اينکه خط توليد قطارهاي ريل باس را در سال 84 راه اندازي کرديم و بعد از تحويل 14 قطار خط توليد متوقف شد و متاسفانه تا کنون راه اندازي نشده است، گفت: وقتي خط توليد ريل باس متوقف شد، شرکت براي حفظ شرايط، سرمايه گذاري جديدي را براي راه اندازي خط توليد واگن باري انجام داد و در اين ارتباط قرارداري را با يک مشتري منعقد کرد اما به دليل اينکه مشتري نتوانست منابع مالي را فراهم کند بعد از توليد 100 دستگاه اين خط متوقف شد‎.‎
وي با بيان اينکه در حال حاضر از دو سال پيش توليدات در کارخانه متوقف است، اظهار داشت: شرکت 12 ميليارد تومان براي اين خط توليد سرمايه گذاري کرده است اما الان حدود 10 ميليارد محصول از دو سال پيش در کارخانه باقي مانده است‎.‎
مديرعامل ايريکو با بيان اينکه منتظر هستيم وعده هاي داده شده از سوي شرکت راه آهن محقق شود، بيان کرد: وضعيت کنوني موجب شده که به خاطر بقاي شرکت، به سمت انجام تعميرات برويم‎.‎
سعيدي با اشاره به اينکه بهره بردارها توان مالي مناسب را براي عقد قرارداد يا خريد و اگن ندارند و تسهيلات مناسبي هم فعلا در اختيارشان قرار نگرفته است، گفت: اگرچه شرکت راه آهن از سال گذشته اعلام کرده برنامه‌هاي مناسبي براي اين بخش دارد و وجوه خيلي زيادي را براي توسعه ناوگان تزريق خواهد کرد اما تاکنون اتفاق خاصي نيافتاده و اميدواريم که در چندماه آينده بخشي از اين صحبت ها عملي شود‎.‎
وي با انتقاد از اينکه روند خريد واگن از خارج نشان مي دهد که شرکت هاي داخلي به سمت خريد حدود 4 تا 5 هزار دستگاه واگن از خارج رفته اند، گفت: درصورتيکه خط توليد سازندگان داخلي متوقف شده است و خط توليد واگن باري در شرکت ايريکو متوقف شده و در واگن پارس 20 درصد خط توليد فعال است‎.‎
مديرعامل ايريکو در خصوص برنامه راه آهن براي رونق توليد داخل مبني بر اينکه هر سرمايه گذاري که واگن دست دوم وارد کند بايد قرارداد خريد واگن نو داخلي را ببندد، گفت: برنامه ورود واگن هاي دست دوم براي اين بوده است که ظرفيت توليد و بهره برداري و جابجايي مسافر افزايش پيدا کند تا در کوتاه مدت خريد واگن به ظرفيت تبديل شود‎.‎
سعيدي افزود: در مقابل اين قرار شد هر سرمايه گذاري که دست دوم وارد مي کند قرارداد واگن نو منعقد کند اما هنوز از اين بخش استفاده نشده است و اگر هم مجوز واگن دست دوم صادر شده، سازندگان بهره اي از اين مصوبه نبردند‎.‎