‎هیچ تشکل فراگیری در حوزه صنعت مس وجود ندارد

0
۲۴۱ بازدید

گروه تولید: هیچ تشکل فراگیری در حوزه صنعت مس وجود ندارد و خلا وجود یک تشکل مردم نهاد در این حوزه به خوبی احساس میشود.

چراکه با وجود چنین انجمنی میتوانیم در جهت منافع ذینفعان صنعت مس و ارتقای بهره وری در این صنعت و صنایع پایین دستی مس حرکت کنیم.‏
احمد مرادعلیزاده مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب، افزود: تشکیل انجمنی مستقل مربوط به صنعت مس و صنایع وابسته امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است‎.‎
وی با بیان اینکه باید بکوشیم تا از طریق ایجاد تشکلها به سمت ارتقای بهره وری صنایع پایین دستی مس حرکت کنیم، تصریح کرد: اگرچه انجمن سیم و کابل و یا سندیکای صنعت برق وجود دارد اما تشکلی که بتواند با همفکری انجمن‌های مذکور برای صنعت مس سیاست‌گذاری کند، وجود ندارد. این در حالی است که با ایجاد چنین انجمنی میتوان در جهت دفاع از منافع ذینفعان و کمک به قانونمندی مناسب‌تر در سطح ملی حرکت کرد‎.‎
مرادعلیزاده با بیان اینکه انجمن مس میتواند از طریق تحلیل آمار جهانی در بازار این صنعت شفافیت ایجاد کند، افزود: همچنین از این طریق میتوان از مجامع علمی و اساتید دانشگاه در جهت رشد این صنعت بهره گرفت. وجود یک انجمن تخصصی در صنعت مس میتواند قوانین را بهبود بخشد و فشارهای دستگاههای حاکمیتی بر این صنعت را متعادل کند‎.‎
تعدد صنایع پاییندستی با کمترین بهره وری ‏
مرادعلیزاده با بیان اینکه شرکت ملی صنایع مس ایران همچنین تعهدی در راستای کاهش هزینههای تولید دارد، تصریح کرد: بالابردن شاخصهای زیستمحیطی و حمایت از صنایع پاییندستی از جمله مسائلی است که تا کنون مورد غفلت واقع شده است اما در نظر داریم به جد به این موضوعات بپردازیم‎.‎
وی افزود: ۱۲۰واحد صنایع پایین دستی مس در کشور وجود دارد. توزیع جغرافیایی این واحدها نشان میدهد تقریبا در اکثر استان-ها یک واحد کوچک سیم، کابل و … وجود دارد اما ارتباط تکنولوژیکی و فنی میان این واحدها برقرار نیست تا از دانش روز استفاده کنند. این واحدها با ظرفیتهای پایین تنها از فاصله قیمتی میان قیمت جهانی و قیمت داخلی که تا سال گذشته وجود داشت، استفاده میکردند‎.‎
مرادعلیزاده با بیان اینکه در سراسر اروپا حدود ۲۰ واحد تولیدکننده صنایع پاییندستی مس وجود دارد، تصریح کرد: این در حالی است که در ایران ۱۲۰ واحد صنایع پاییندستی مس وجود دارد. تمامی این واحدها کوچک هستند و تولیدات آنها مقرون به صرفه نیست و امکان رشد فنی در این واحدها ضعیف است؛ گرچه کارخانجاتی وجود دارد که تولیدات آنها در سطح دانش فنی و فناوری روز دنیا است‎.‎
وی در ادامه به مقایسه صنایع پاییندستی ایران و ترکیه پرداخت و افزود: ترکیه ۶۵۰ هزار تن کاتد مصرف میکند که از این میزان ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن آن را وارد و ۲۰۰ هزار تن دیگر را از محل بازیافت قراضه تامین میکند. در این کشور ۲ کارخانه صنایع پایین دستی مس به ظرفیت ۴۵۰ هزار تن وجود دارد. کارخانههای متوسط و کوچک نیز در این کشور وجود دارد اما این صنایع کوچکتر به شیوه صحیحی راهبری میشوند. در حالی که صنایع پاییندستی مس ایران علیرغم تعددی که دارند به خوبی راهبری نمیشوند‎.‎

(Visited 1 times, 1 visits today)

لینک کوتاه مطلب : https://jahaneghtesad.com/?p=7186