کد خبر: 4064
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۳
گروه : ایران

کنترل تورم و بازگردادن فضای امید به کشور از ویژگی های شاخص دولت است

کنترل تورم و بازگردادن فضای امید به کشور از ویژگی های شاخص دولت است


  عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با مثبت ارزيابي کردن فعاليت هاي يکسال گذشته دولت تدبير و اميد، کنترل تورم و بازگرداندن فضاي اميد به کشور را از ويژگي هاي بارز و برجسته اين دولت عنوان کرد.
 حجت الاسلام وحيد احمدي روز يکشنبه در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در جمع بندي کلي مي توان گفت که دولت توانست با اقدامات و کارهايي که انجام داد به توفيقات خوبي دست يابد هرچند هنوز تا فضاي آرماني مورد نظر فاصله هايي وجود دارد.
وي افزود: در اين مدت دولت با احصاي مشکلات بخصوص در زمينه اقتصادي، به دنبال راه هايي براي برون رفت از آن ها و ايجاد فضايي آرام و بدون تنش در کشور بود که به نظر مي رسد توانسته باشد براي انجام اين مهم برنامه هاي لازم را طراحي و تدوين کرده باشد.
حجت الاسلام احمدي تاکيد کرد: دولت بايد سريعتر وارد مرحله عملياتي و اجرايي براي کاهش و رفع مشکلات اساسي کشور شود به گونه اي که مردم آن را به وضوح لمس و تاثيراتش را در زندگي احساس کنند.
وي يادآور شد: دولت يازدهم در يک سال گذشته خوشبختانه توانسته در کنترل تورم نيز موفق باشد و در صورتي که برنامه هاي اقتصادي خود را پياده کند مي تواند موفقتر نيز ظاهر شود.
وي در ادامه توفيقات کسب شده دولت در بحث سياست خارجي را بيشتر از ساير بخش ها عنوان کرد و گفت: فارغ از نتيجه مذاکرات هسته اي، تحول بسيار خوبي در اين بخش صورت گرفته است و فضاي ديپلماسي خوبي شکل گرفته است.
احمدي همچنين افزود: با روي کار آمدن دولت يازدهم و ديپلماسي فعال آن شاهد بوديم که مناسبات کشورمان با بسياري از کشورها افزايش و شاهد تعامل بسيار بهتري با آن ها بوديم.
وي اظهار کرد: در حوزه هسته اي و صرف نظر از نتيجه حاصله نيز، همين که دستگاه ديپلماسي دولت توانست پيام ملت ايران را به گوش جهانيان برساند و به طرفين مذاکره هم اين اجازه داده نشد تا عليه ايران اقدامي صورت دهند، موفقيت خوبي به شمار مي رود.
نماينده کنگاور، صحنه وهرسين در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: در مجموع مي توان گفت که با روي کار آمدن دولت يازدهم فضاي اميد به کشور بازگشت و نشاط اجتماعي را مي توان در جامعه مشاهده کرد.
حجت الاسلام احمدي در پايان گفت: هرچند عملکرد يکساله دولت قابل قبول و دفاع بوده اما نبايد از اين موضوع هم غافل بود که هنوز تا برآورده شدن انتظارات، فاصله وجود دارد که اين تلاش و جديت بيشتر دولتمردان را مي طلبد.