کد خبر: 7067
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۳

کم‌فروشی و گران‌فروشی ۳۰ درصدی نان‌های صنعتی

کم‌فروشی و گران‌فروشی ۳۰ درصدی نان‌های صنعتی

 به دليل نبود نظارت بر قيمت نان، نان‌هاي صنعتي

با کم‌فروشي و گران‌فروشي 30 درصدي فروخته مي‌شوند.‏
محسن لزوميان با بيان اين‌که از سال 1390 قيمت آرد و نان عليرغم افزايش قيمت‌هاي جانبي تغييري نکرده است، اظهار کرد: در حال حاضر نظارت چنداني بر قيمت نان نمي‌شود و به دليل کم‌فروشي، بسياري از نان فروشي‌ها نان را بالاتر از قيمت مصوب مي‌فروشند.‏
وي ادامه داد: در حال حاضر قيمت نان صنعتي 30 درصد بالاتر از قيمت مصوب عرضه مي شود. چراکه قيمت مصوب نان صنعتي کيلويي 3400 تومان است اما به دليل نبود نظارت، اين نوع نان‌ها حدود کيلويي 5000 تومان نيز در فروشگاه ها عرضه مي شوند و هيچ گونه شکايتي از سوي مصرف کنندگان نمي‌شود.‏
رييس اتحاديه نان‌هاي صنعتي کشور افزايش 30 درصدي قيمت نان را چندان مطلوب ندانست و افزود: بهترين تصميم اين است که دولت قيمت آرد و نان را آزاد کند. چرا که اين مساله هم به نفع مصرف کنندگان و به تبع آن به نفع دولت و توليدکنندگان است.‏
لزوميان ادامه داد: اين امر سبب مي شود که توليدکنندگان کيفيت نان را افزايش دهند و به تبع آن مصرف گندم و آرد در کشور نيز بهينه تر مي‌شود.‏
وي تصريح کرد: اين گونه نباشد که قيمت نان تنها در بخش صنعتي آزاد شود بلکه بايد تصميم گيري براي هر دو نوع نان سنتي و صنعتي صورت بگيرد.‏
رييس اتحاديه نان‌هاي صنعتي کشور با بيان اين‌که قيمت آرد بايد به سمت تک نرخي شدن پيش رود، گفت:‌ اين مساله تنها راه حلي است که مي تواند وضعيت نان کشور را سروسامان دهد. چرا که افزايش 30 درصدي قيمت گندم و آرد و به تبع آن نان، جوابگوي نياز توليدکنندگان نيست.‏
لزوميان با بيان اين‌که سهميه آرد براي واحدهاي صنعتي تنها 30 درصد است، اظهار کرد: بسياري از واحدها در حد ظرفيت خود توليد نمي کنند يا از آرد غير آزاد کيلويي 1200 توماني استفاده مي‌کنند. اين مساله باعث مي شود قيمت نان را افزايش دهند چرا که اگر اين گونه نباشد جز زيان براي آنها چيزي ندارد. ‏